TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

C21, TMT, ITD: Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2012

15-11-2012 - 17:00 PM | Doanh nghiệp

C21, TMT, ITD: Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2012

9 tháng đầu năm 2012, C21 đạt 94,24 tỷ đồng doanh thu, giảm 23% và LNST đạt 41,77 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 31,23 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần thế kỷ 21 (C21) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu thuần quý  3/2012 đạt 30,89 tỷ đồng, giảm 16% và lãi ròng đạt 8,11 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình: Doanh thu thuần quý 3/2012 giảm so cùng kỳ là 5,72 tỷ đồng từ doanh thu dịch vụ nghỉ dưỡng và tắm bùn, đồng thời giá vốn giảm 1 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý 3/2012 giảm 2,9 tỷ đồng so với quý 3/2011, do lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm mạnh so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm 2012, C21 đạt 94,24 tỷ đồng doanh thu, giảm 23% và LNST đạt 41,77 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 31,23 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2011.

EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 1.703 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

30.89

36.62

-15.65%

94.24

122.63

-23.15%

LNTT

15.57

22.95

-32.16%

55.51

78.47

-29.26%

LNST

11.54

17.67

-34.69%

41.77

59.15

-29.38%

LNST (Ròng)

8.11

13.49

-39.88%

31.23

48.08

-35.05%

EPS đồng

442

699

 

1.703

2.492

 

 Công ty Cổ phần  Ô tô TMT (TMT) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3/2012 đạt 70,94 tỷ đồng, giảm 49% và LNST đạt 7,04 tỷ đồng tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế, 9 tháng đầu năm 2012, TMT đạt 278,12 tỷ đồng doanh thu, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2011 và lỗ 10,97 tỷ đồng trong đó phần lỗ thuộc công ty mẹ là 11,62 tỷ đồng cùng kỳ năm 2011 đạt 4,93 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

70.94

139.06

-48.99%

278.12

626.31

-55.59%

LNTT

7.36

1.33

453.38%

-10.5

6.85

 

LNST

7.23

1.24

483.06%

-10.97

5.73

 

LNST (Ròng)

7.04

1.12

528.57%

-11.62

4.93

 

EPS đồng

251

40

 

-414

176

 

Công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu quý 3/2012 đạt 156,32 tỷ đồng, tăng 12% và lãi ròng đạt 1,12 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, ITD đạt 269,17 tỷ đồng doanh thu, giảm 5%  và LNST đạt 1,57 tỷ đồng, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 2,67 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ năm 2011.

 EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 209 đồng

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

156.32

139.13

12.36%

269.17

283.04

-4.90%

LNTT

3.65

16.77

-78.23%

5.2

41.02

-87.32%

LNST

1.48

15.24

-90.29%

1.57

33.84

-95.36%

LNST công ty mẹ

1.12

9.85

-88.63%

2.67

20.69

-87.10%

EPS (đồng)

88

849

 

209

1.783

 

Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên