TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

C47: 6/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 20% và họp ĐHCĐ

22-02-2013 - 16:14 PM | Doanh nghiệp

C47: 6/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 20% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện trả cổ tức: 20/03/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/3/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và Chi tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

a. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

b. Thời gian thực hiện: 06/04/2013

c. Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hải Âu, số 489, An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

d. Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;

+ Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2013;

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2012 và kế hoạch 2013;

+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;

+ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS;

+ Các nội dung khác thuộc phạm vi ĐHCĐ theo luật định.

2. Chi tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền:

a. Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

b. Thời gian thực hiện: 20/03/2013

c. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

thanhhuong

VSD

Trở lên trên