TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

C47: EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 2.306 đồng

04-11-2012 - 11:01 AM | Doanh nghiệp

C47: EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 2.306 đồng

Lũy kế, 9 tháng đầu năm 2012, C47 đạt 732,43 tỷ đồng doanh thu, giảm 22% và LNST đạt 18,54 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 18,45 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2011.

Công ty Cổ phần xây dựng 47(C47) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012 đã hợp nhất.

Quý 3/2012, doanh thu thuần đạt 244,35 tỷ đồng, giảm nhẹ và LNST đạt 6,22 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu là 83% cùng kỳ là 79% nên lợi nhuận gộp đạt 41,27 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

 Trong kỳ doanh thu tài chính giảm 21%, chi phí tài chính giảm 29%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5% so với quý 3/2011.

Lũy  kế, 9 tháng đầu năm 2012, C47 đạt 732,43 tỷ đồng doanh thu, giảm 22% và LNST đạt 18,54 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 18,45 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2011.

EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 2.306 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

244.35

244.93

-0.24%

732.43

940.81

-22.15%

Giá vốn

203.08

193.09

 

600.09

795.59

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

83.11%

78.83%

 

81.93%

84.56%

 

LN gộp

41.27

51.84

-20.39%

132.33

145.22

-8.88%

DT tài chính

1.37

1.73

-20.81%

4.39

2.45

5.24%

Chi phí tài chính

27.76

39.16

-29.11%

92.04

100.12

-8.07%

Chi phí QL DN

6.95

7.30

-4.79%

20.88

26.05

-19.85%

Lợi nhuận thuần

7.92

7.11

11.39%

23.8

24.29

-2.02%

LNTT

7.86

7.59

3.56%

23.84

24.82

-3.95%

LNST

6.25

6.11

2.29%

18.54

19.09

-2.88%

LNST công ty mẹ

6.22

6.08

2.30%

18.45

18.98

-2.79%

EPS (đồng)

777

760

 

2.306

2.373

 


Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên