TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CAN: Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 tăng 50% so với quý I

04-08-2009 - 10:23 AM | Doanh nghiệp

CAN: Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 tăng 50% so với quý I

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2009 của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN) đạt 5 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý II/2009, công ty có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 101.1 tỷ đồng, giảm 15% so với quý I. Lũy kế cả 2 quý, công ty đạt 195.7 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2008 (222.1 tỷ đồng).

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý II tăng mạnh. So với quý I, doanh thu hoạt động tài chính đạt 291 tỷ đồng, tăng 111%. Cùng kỳ năm ngoài, công ty chỉ đạt 37 tỷ đồng.

Tính gộp 6 tháng đầu năm, chi phí tài chính giảm mạnh so với năm 2008 (từ 4.3 tỷ đồng xuống 3.2 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí lãi vay tăng từ 1.53 tỷ đồng lên 1.93 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý II của CAN đạt 3 tỷ đồng, tăng 50% so với quý I/2009. Lũy kế 6 tháng đầu năm, CAN đạt 5,016 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 42% kế hoạch cả năm 2009.


Quý II-2009 +/_Quý I-2009 +/_ quý II/2008 Lũy kế 2009 (6t) +/_ 6 tháng cùng kỳ
DT thuần 100,854,088,520 6.86% -14.74% 195,231,347,781 -11.89%
Giá vốn hàng bán 84,374,263,473 5.40% -15.59% 164,423,303,310 -11.92%
LN gộp 16,479,825,047 15.02% -10.12% 30,808,044,471 -11.75%
LN thuần 3,212,390,986 23.03% -9.77% 5,823,397,977 -27.51%
LN trước thuế 3,976,577,518 50.94% 11.59% 6,611,162,358 -15.80%
LN sau thuế 3,007,670,994 49.73% 9.64% 5,016,438,996 -18.12%

ĐHCĐ cũng đã thông qua 1 số chỉ tiêu trong năm 2009 như sau: Tổng doanh thu 440 tỷ đồng, Kế hoạch đầu tư 25.9 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 12 tỷ đồng, Tỷ lệ chia cổ tức 12%.

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long chính thức được niêm yết trên sàn Hastc từ ngày 12/06/2009 với 5,000,000 cổ phiếu (chuyển từ sàn Hostc sang).

Tính tới ngày 30/06/2009, CAN có tổng tài sản 167.4 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 81.7 tỷ đồng, Vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Nga Nguyễn

phuongmai

Trở lên trên