TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CCM -mẹ: Lãi ròng cả năm 2012 đạt 6,08 tỷ đồng

05-02-2013 - 00:15 AM | Doanh nghiệp

CCM -mẹ: Lãi  ròng cả năm 2012 đạt 6,08 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2012, CCM đạt 166,39 tỷ đồng tỷ đồng, giảm 23% và lợi nhuận sau thuế đạt 6,08 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần khoáng sản và xi măng Cần Thơ (CCM) –mẹ thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần CCM đạt 46,01 tỷ đồng, giảm 11%  và lợi nhuận sau thuế đạt 2,89 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình do năm 2012 các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ đều giảm mạnh nhất là chi phí lãi vay giảm 52% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2012, CCM đạt 166,39 tỷ đồng tỷ đồng, giảm 23% và lợi nhuận sau thuế đạt 6,08 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

46.01

51.62

-10.87%

166.39

215.57

-22.81%

Giá vốn

37.89

43.03

 

140.56

180.92

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

82.35%

83.36%

 

84.48%

83.93%

 

LN gộp

8.11

8.59

-5.59%

25.82

34.64

-25.46%

LNTT

3.49

2.24

55.80%

7.41

6.24

18.75%

LNST

2.89

1.68

72.02%

6.08

4.67

30.19%

Hồng Vân

cucpth

SSC

Trở lên trên