TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

C.E.O chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 6% và mua cổ phiếu giá 10.000 đồng tỷ lệ 1:1

13-11-2014 - 14:22 PM | Doanh nghiệp

C.E.O chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 6% và mua cổ phiếu giá 10.000 đồng tỷ lệ 1:1

1 cổ phiếu được nhận 600 đồng cổ tức. 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01cổ phiếu mới giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O (CEO)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2014

1. Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 22/12/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O.

2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 34.311.998 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01cổ phiếu mới)

- Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phiếu, khi đó cổ đông sẽ được mua cổ phiếu như sau: (123*1)/1=123 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 02/12/2014 đến ngày 22/12/2014.

+ Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 02/12/2014 đến ngày 29/12/2014.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O.

thanhhuong

Theo InfoNet/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên