TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chứng khoán Bản Việt: LNTT năm 2010 đạt 96,8 tỷ đồng, tăng 40% so với 2009

11-04-2011 - 02:53 AM | Doanh nghiệp

Chứng khoán Bản Việt: LNTT năm 2010 đạt 96,8 tỷ đồng, tăng 40% so với 2009

Hoạt động tự doanh đóng góp 70% cơ cấu doanh thu của VCSC trong năm vừa qua.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) công bố kết quả kinh doanh năm 2010 đã kiểm toán.

Tổng doanh thu trong năm vừa qua đạt 384 tỷ đồng, tăng 182 tỷ, tương ứng tăng 90% so với năm 2009.

Trong đó, doanh thu tự doanh (đầu tư chứng khoán, góp vốn) đạt hơn 269 tỷ đồng, chiếm 70% cơ cấu doanh thu.

Doanh thu môi giới đạt 37,8 tỷ; doanh thu tư vấn đạt 24,7 tỷ đồng và doanh thu khác đạt 49,7 tỷ đồng.

Tuy vậy, chi phí hoạt động kinh doanh cũng tăng thêm 140 tỷ lên 253 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng 15,1 tỷ đồng.

Từ đó dẫn đến LNTT chỉ tăng 27,5 tỷ (39,6%) lên 96,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 74,2 tỷ đồng, tăng 28%.

Với kết quả này, VCSC đứng trong top 10 công ty chứng khoán dẫn đầu về lợi nhuận trong năm 2010.
 
Chỉ tiêu
(tỷ đồng)
2010
2009
Thay đổi
% thay đổi
Doanh thu
383.8
202.0
181.8
90.0%
+ DT môi giới
37.8
25.9
11.9
46.0%
+ DT tự doanh
269.1
92.5
176.5
190.7%
+ DT tư vấn
24.7
28.9
-4.3
-14.7%
+ DT khác
49.7
54.2
-4.4
-8.2%
Chi phí HĐKD
253.0
113.2
139.9
123.6%
Chi phí QLDN
34.6
19.5
15.1
77.5%
LNTT
96.8
69.3
27.5
39.6%
LNST
74.2
58.0
16.3
28.0%
Kết quả kinh doanh của VCSC

Vốn điều lệ hiện tại của VCSC là 378 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2010, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty lần lượt là 3.394 tỷ và 460 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn là 712 tỷ đồng (đã dự phòng 30 tỷ) và đầu tư tài chính dài hạn là 134 tỷ đồng.

Quốc Thắng
TheoHNX

duchai

Trở lên trên