TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chứng khoán Dầu khí: Lợi nhuận năm 2009 đạt 2,45 tỷ đồng

22-02-2010 - 01:06 AM | Doanh nghiệp

Chứng khoán Dầu khí: Lợi nhuận năm 2009 đạt 2,45 tỷ đồng

Năm 2010, CTCP chứng khoán Dầu khí (PSI) đặt mục tiêu đạt 178 tỷ đồng doanh thu và 71 tỷ đồng lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của PSI, năm 2009, công ty đạt 156,9 tỷ đồng doanh thu, tăng 68 tỷ, tương ứng tăng 76,4% so với mức 89 tỷ đồng của năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu thì doanh thu tự doanh lớn nhất với 81,7 tỷ, doanh thu môi giới 10,2 tỷ, doanh thu khác 61,3 tỷ. Doanh thu khác bao gồm doanh thu lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho vay ứng trước tiền bán, hoạt động repo…

Trừ đi khoản chi phí từ hoạt động kinh doanh, PSI đạt 34,5 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Trong cả 2 năm 2008 và 2009, chi phí quản lý xấp xỉ với lợi nhuận gộp nên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khá thấp.

Lợi nhuận trước thuế năm 2009 đạt 2,45 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 78,3 đồng. Lợi nhuận của năm 2008 là 237 triệu đồng.

Tại thời điểm 31/12/2009, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của PSI lần lượt là 1.086 tỷ và 421 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 497 tỷ đồng (đã trích dự phòng 2 tỷ) và dài hạn là 51,7 tỷ đồng (đã dự phòng 3,5 tỷ).

Năm 2008, PSI đã dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết dựa trên giá ước tính có thể giao dịch được hoặc giá trị suy giảm ước tính của cổ phiếu được đánh giá bởi Ban Tổng Giám đốc.

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán (Deloitte), nếu công ty ghi nhận dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn theo các quy định hiện hành tại thời điểm 31/12/2008 thì LNTT năm 2008 sẽ giảm đi 91 tỷ đồng và LNTT năm 2009 sẽ tăng lên một khoản tương ứng.
 

PSI hiện có vốn điều lệ 397,25 tỷ đồng, là công ty con trực thuộc Bảo hiểm Dầu khí (PVI).

Ngày 28/01/2010, PSI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Đại hội đã thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ và kế hoạch niêm yết cổ phiếu PSI trên HNX.

Công ty đặt mục tiêu năm 2010 đạt 177,97 tỷ đồng doanh thu và 70,97 tỷ đồng lợi nhuận.
 
Quốc Thắng
Theo PSI

duchai

Trở lên trên