TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CII: Dự kiến năm 2009 vượt 98% kế hoạch lợi nhuận, điều chỉnh cổ tức lên 20%

25-11-2009 - 23:08 PM | Doanh nghiệp

CII: Dự kiến năm 2009 vượt 98% kế hoạch lợi nhuận, điều chỉnh cổ tức lên 20%

Năm 2009, CII dự kiến đạt 310 tỷ đồng lợi nhuận tương đương vượt 98% kế hoạch năm.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh (mã CK: CII) công bố nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2009 tổ chức ngày 11/12/2009.

Về hoạt động năm 2009, CII ước đạt 507,5 tỷ đồng doanh thu tương đương vượt 63% so với kế hoạch năm 2009 và tăng 44% so với năm 2008. Lợi nhuận cả năm 2009 ước đạt 310 tỷ đồng tương đương vượt 98% so với kế hoạch và tăng gấp 2 lần so với năm 2008.

Công ty xin ý kiến cổ đông điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2009 từ 16% lên 20%. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 tỷ lệ 10%, nếu được ĐHCĐ chấp thuận, mức chi trả cổ tức đợt 2 sẽ là 10%.

CII lên kế hoạch hoạt động năm 2010 với những nội dung sau:

Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư: Trong năm 2010 dự kiến số tiền giải ngân đầu tư cho các dự án là 2.700 tỷ đồng, trong đó phần dành cho các dự án cơ sở hạ tầng là trên 2.200 tỷ đồng (chiếm trên 80%). Trong đó chủ yếu tập trung cho một số dự lớn như: dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án cầu Rạch Chiếc, dự án liên tỉnh lộ 25B, dự án cầu Bình Triệu 2 và dự án cao ốc 152 Điện Biên Phủ.

Kế hoạch thoái vốn đầu tư: Nhằm thực hiện định hướng phát triển trở thành mô hình Công ty Mẹ-Công ty Con, Công ty dự kiến sẽ từng bước thoái vốn tất cả các khoản đầu tư vào các Công ty mà CII sở hữu dưới 51% vốn điều lệ, đồng thời thoái vốn để hiện thực hóa lợi nhuận và giảm tỷ lệ sở hữu của các Công ty mà CII sở hữu trên 51% xuống còn 51%. Trong năm 2010, dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện lộ trình này với số vốn thu hồi khoảng trên 500 tỷ đồng, bao gồm cổ phiếu của các công ty niêm yết , một phần vốn đầu tư tại một số dự án và thu phí giao thông.

Kế hoạch huy động vốn: Công ty sẽ huy động vốn trên 2.100 tỷ đồng, bao gồm vay dài hạn trên 1.100 tỷ đồng, thu phát hành cổ phiếu trên 1.000 tỷ đồng (tăng vốn điều lệ từ 503 tỷ lên 753,2 tỷ đồng). Việc huy động vốn sẽ đảm bảo sau khi cân đối cho nhu cầu đầu tư và chi hoạt động thì dòng ngân lưu ròng đảm bảo trên 100 tỷ đồng cho năm 2010 và một số năm tiếp theo.

Kế hoạch doanh thu-lợi nhuận: Công ty đặt mục tiêu 747,8 tỷ đồng doanh thu (tăng 47% so với năm 2009), 511,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 47% so với 2009) và lợi nhuận sau thuế đạt 449,1 tỷ đồng (tăng 44,8% so với 2009).

Kế hoạch cổ tức: 20%/năm

Thu nhập trên cổ phiếu (EPS): 6.100 đồng/cổ phiếu.

Giai đoạn 2010-2013, CII dự kiến cần khoảng 8.516 tỷ đồng để đầu tư các dự án lớn. Công ty xin ý kiến cổ đông tăng vốn điều lệ với tiến trình như sau:

Khoản mục

2010

(tỷ đồng)

2011

(tỷ đồng)

2012

(tỷ đồng)

2013

(tỷ đồng)

LNST

449,2

685,47

694,04

751,25

Tỷ lệ cổ tức

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Về kế hoạch tăng vốn, hiện tại, vốn điều lệ của CII là 503 tỷ đồng. Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 1.128,975 tỷ đồng.

25.027.000 cổ phiếu tương đương 250.270.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) được phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 tức mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua 1 cổ phiếu mới với giá chào bán bằng 50% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liền kề trước ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký phát hành.

37.570.500 cổ phiếu tương đương 375.705.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) được phát hành để thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 tức mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 2 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu mới. Dự kiến, ngày 3/1/2011 là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

Theo Tờ trình xin ý kiến cổ đông của CII
Thanh Hương

thanhhuong

Trở lên trên