TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CII: Dự kiến phát hành tiếp 15 triệu USD TPCĐ cho Goldman Sachs

29-12-2010 - 08:13 AM | Doanh nghiệp

CII: Dự kiến phát hành tiếp 15 triệu USD TPCĐ cho Goldman Sachs

Vốn huy động được sẽ đầu tư dự án chuyển nhượng quyền thu phí giao thông Xa lộ Hà Nội (ứng vốn đầu tư cầu Rạch Chiếc) và dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội

Theo CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (MCK: CII), Công ty đã ký hợp đồng đăng ký mua với Goldman Sachs (GS) và đang thực hiện một số công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ). Sau quá trình thẩm định hoạt động của CII, cũng như sau quá trình làm việc, tiếp xúc, thương thảo Hợp đồng với Ban điều hành Công ty, GS đã đề nghị CII xem xét khả năng phát hành thêm 15 triệu USD mệnh giá TPCĐ cho GS, với cùng điều kiện phát hành của đợt phát hành 25 triệu USD.

Do đó, CII dự kiến sẽ trình xin ý kiến cổ đông chấp thuận việc phát hành thêm 15 triệu USD mệnh giá TPCĐ bằng USD cho GS nhằm mục đích huy động vốn đầu tư dự án chuyển nhượng quyền thu phí giao thông Xa lộ Hà Nội (ứng vốn đầu tư cầu Rạch Chiếc) và dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Mệnh giá trái phiếu 500.000 USD và bội số của 100.000 USD; giá chào bán 100% mệnh giá;

Thời hạn trái phiếu là 5 năm, trường hợp 6 tháng trước ngày đáo hạn mà room nước ngoài không đủ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thì sẽ được tự động gia hạn thêm 1 năm. Nếu vẫn không đủ room nước ngoài tại thời điểm chuyển đổi thì trái chủ không được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu mà CII sẽ thực hiện mua lại. Bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu, sau khi đã thông báo trước 6 tháng.

Lãi trái phiếu không quá 4%/năm, trả lãi 6 tháng/lần, được trả vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm.

Thời gian phát hành dự kiến là 2011. Giá cổ phiếu được tính để chuyển đổi trái phiếu không dưới 43.500 đồng/CP.  

Ngày 13/11, CII sẽ tiến hành đại hội cổ đông bất thường năm 2011.

T. Sam
Theo CII

quynhnn

Trở lên trên