TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CLC: EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 2.061 đồng.

20-10-2012 - 08:30 AM | Doanh nghiệp

CLC: EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 2.061 đồng.

Được biết, năm 2012 CLC lên kế hoạch đặt mục tiêu đạt 1.580 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ chi cổ tức năm 2012 dự kiến là 20%.

Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

 Theo đó, quý 3/2012 của CLC doanh thu thuần đạt 313,54 tỷ đồng, giảm 24% và LNST đạt 11,2 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu quý là 91% trong khi cùng kỳ là 89% dẫn đến lợi nhuận gộp đạt  27,93 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, CLC đạt 1005,59 tỷ đồng doanh thu, giảm 6% và LNST đạt 27 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2011.

EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 2.061 đồng.

Được biết, năm 2012 CLC lên kế hoạch đặt mục tiêu đạt 1.580 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ chi cổ tức năm 2012 dự kiến là 20%. 

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

313.54

410.87

-23.69%

1005.59

1073.45

-6.32%

Giá vốn

285.61

365.68

 

920.87

943.29

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

91.09%

89.00%

 

91.58%

87.87%

 

LN gộp

27.93

45.18

-38.18%

84.72

130.15

-34.91%

DT tài chính

0.11

1.77

-93.79%

0.78

2.68

-70.90%

Chi phí tài chính

7.19

11.36

-36.71%

27.97

53.44

-47.66%

Chi phí bán hàng

4.56

5.39

-15.40%

16.62

14.13

17.62%

Chi phí QL DN

4.02

3.91

2.81%

11.76

12.85

-8.48%

Lợi nhuận thuần

12.17

26.29

-53.71%

19.17

52.41

-63.42%

LNTT

12.12

26.46

-54.20%

29.21

52.91

-44.79%

LNST

11.2

24.33

-53.97%

27.00

48.78

-44.65%

EPS (đồng)

855

1.857

 

2.061

3.723

 

Chi tiết BCTC quý 3

Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/CLC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên