TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CMC: Lợi nhuận 6 tháng đạt 7,766 tỷ đồng tăng 140% so với cùng kỳ

19-07-2009 - 18:33 PM | Doanh nghiệp

CMC: Lợi nhuận 6 tháng đạt 7,766 tỷ đồng tăng 140% so với cùng kỳ

CTCP Đầu tư CMC (CMC) vừa công bố LNST 6 tháng là 7,766 tỷ đồng vượt kế hoạch năm 128%, tăng gần 140% so với cùng kỳ năm trước nhờ khoản hoàn nhập dự phòng 5,415 tỷ đồng.

Quý II, doanh thu thuần đạt 19,611 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 1,940 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt gần7,410 tỷ đồng. So với quý I, doanh thu thuần tăng gấp 5 lần, lợi nhuận gộp tăng gấp 3,3 lần, lợi nhuận thuần tăng gấp 29,8 lần.

So với quý I, quý II chi phí bán hàng tặng mạnh gấp 3 lần và giá vốn hàng bán tăng gấp 5,4 lần. Tỷ trọng giá vốn hàng bán quý II tăng so với quý I chiếm 90% doanh thu (trong khi quý I giá vốn hàng bán chiếm 85% doanh thu). Chi phí lãi vay quý II giảm 32,7% so với quý I.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần là 23,465 tỷ đồng đạt 59,3% kế hoạch năm 2009, lợi nhuận gộp đạt 2,526 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 7,161 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu thuần giảm 69%, lợi nhuận gộp giảm 66%, lợi nhuận thuần tăng gần 82%.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế quý II đạt 7,420 tỷ đồng, gấp 21,5 lần so với quý I, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 7,766 tỷ đồng tăng 100% so với cùng kỳ năm trước. Lơi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 7,766 tỷ đồng tăng gần 140% so với cùng kỳ năm trước, vượt 128% kế hoạch năm.

Như vậy, mặc dù hoạt động kinh doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm sút so với cùng kỳ năm trước, nhưng đã có tăng trưởng đáng kể so với quý I.

Nếu bỏ qua khoản làm tăng lợi nhuận của CMC từ hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn 5,415 tỷ đồng đã dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt 128% kế hoạch thì chỉ tiêu tổng doanh thu của CMC chỉ đạt 35,8 % kế hoạch năm.

Chỉ tiêu chi phí tài chính tính đến ngày 30/06/2009

Chi tiêu

Năm 2008

30/06/2009

VND

Trả lãi vay

8.737.238.372

664.347.861

Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện


474.211.916

Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

356.939.944


Giá vốn đầu tư cổ phiếu đã bán


-3.294.588.500

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

22.487.163.308

-5.415.417.000

Chi phí tài chính khác

5.172.328.434

3.412.150.360

Nhượng bán cổ phiếu công ty CMC-KPI

1.800.000.000


Tổng cộng

38.553.670.058

- 4.159.295.363

Q.Nguyễn


phuongmai

Trở lên trên