TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CNG: 9 tháng lãi 91,55 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ

19-10-2012 - 15:45 PM | Doanh nghiệp

CNG: 9 tháng lãi 91,55 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ

LNST của riêng quý 3 đạt 26,06 tỷ đồng, giảm 57,68% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG)  thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu thuần quý 3 tăng 9,61% lên 211 tỷ đồng nhưng do tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần tăng cao nên lãi gộp đạt 39,63 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ.

LNST của riêng quý 3 đạt 26,06 tỷ đồng, giảm 57,68% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đạt 91,55 tỷ đồng, giảm 49% so với 9 tháng năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q3/2012

Q3/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

211.25

192.72

9.61%

568.21

516.77

9.95%

Giá vốn

171.62

79.43

-50.11%

129.62

233.56

-44.50%

Tỷ trọng giá vốn/DT

81,24%

41.22%

 

22.81%

45.20%

 

LN gộp

39.63

79.43

-50.11%

129.62

233.56

-44.50%

DT tài chính

4.23

4.87

-13.14%

16.45

10.03

64.01%

Chi phí tài chính

5.15

6.84

-24.71%

19.04

18.67

1.98%

Chi phí lãi vay

5.13

6.84

-25.00%

19.04

18.67

1.98%

Chi phí bán hàng

0.89

1.10

-19.09%

4.32

5.26

-17.87%

Chi phí quản lý DN

8.22

6.99

17.60%

18.71

16.21

15.42%

Lợi nhuận thuần

29.6

69.36

-57.32%

103.95

202.18

-48.59%

LNST

26.06

61.58

-57.68%

91.55

179.62

-49.03%

Báo cáo tài chính quý 3

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên