TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CNG: Đặt kế hoạch LNST 115,5 tỷ đồng

08-04-2012 - 15:13 PM | Doanh nghiệp

CNG: Đặt kế hoạch LNST 115,5 tỷ đồng

Tại đại hội, đại diện CNG cho biết quý I/2012 ước lợi nhuận sau thuế của CNG vượt kế hoạch quý 25%. Cổ tức còn lại của năm 2011 là 45% bằng tiền, năm 2012 cổ tức kế hoạch 35% bằng tiền

Ngày 06/04/2012, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của CTCP CNG Việt Nam (MCK: CNG) đã tiến hành thành công. Theo đó, nội dung các tờ trình đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Năm 2011, CNG thống nhất chia cổ tức tỷ lệ 70% trong đó đã chia là 25% -  15% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu, còn lại 45% sẽ thực hiện trong thời gian tới – bằng tiền.

Năm 2012, CNG đặt kế hoạch CNG bán cho khách hàng đạt 65 triệu SM³, tích cự tìm kiếm khách hàng để mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ CNG, đón đầu tiêu thụ LNG tại khu vực Nam Bộ.

CNG cũng sẽ đầu tư 106,5 tỷ đồng vào các dự án năm 2010 chuyển sang (6,55 tỷ đồng), giải ngân các dự án năm 2011 chuyển sang (10,7 tỷ đồng), giải ngân các dự án năm 2012 (89,3 tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu năm 2012:

Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2012 kế hoạch

% tăng/giảm so với năm trước

Sản lượng tiêu thụ

53,6 triệu SM³

65 triệu SM³

21,3%

Doanh thu

747,9 tỷ đồng

871,8 tỷ đồng

16,6%

Lợi nhuận trước thuế

226,9 tỷ đồng

128,3 tỷ đồng

-43,4%

Lợi nhuận sau thuế

203,4 tỷ đồng

115,5 tỷ đồng

-43,2%

Cổ tức %

70% (60% bằng tiền 10% CP

35% bằng tiền


Tại đại hội, đại diện của CNG cho biết quý I, lợi nhuận sau thuế đã vượt 25% kế hoạch ( kế hoạch của một quý).

Q. Nguyễn

quynhnn

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên