TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

COM, NHC, SFC (mẹ): Báo lãi cả năm 2012

22-01-2013 - 06:40 AM | Doanh nghiệp

COM, NHC, SFC (mẹ): Báo lãi cả năm 2012

COM có EPS năm 2012 đạt 1.784 đ/CP và SFC (mẹ) có EPS năm 2012 đạt 1.895 đ/CP.

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã CK: SFC) công bố báo cáo tài chính quý IV/2012 của công ty mẹ.

Theo đó, riêng quý IV/2012, doanh thu thuần đạt 619,08 tỷ đồng tăng 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 19,9 tỷ đồng tăng 80% so với quý IV/2011.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh trong khi các khoản chi phí đều tăng cao hơn so với cùng kỳ nên LNST 6,34 tỷ đồng giảm 15,8% so với quý IV/2011.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 2.095,6 tỷ đồng tăng 16,67% so với năm 2011; LNTT đạt 26,28 tỷ đồng giảm 32,6% so với cùng kỳ. EPS năm 2012 đạt 1.895 đ/CP.

Một doanh nghiệp khác cùng ngành với SFC là Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (mã CK: COM) cũng đã công bố BCTC quý IV/2012 và lũy kế cả năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần quý IV/2012 đạt 1333,46 tỷ đồng tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm ngoái; Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm nên lãi gộp đạt 40,35 tỷ đồng tăng 51,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong kỳ, đáng chú ý chi phí bán hàng tăng mạnh lên 26,4 tỷ đồng cao gấp đôi cùng kỳ, chi phí QLDN cũng tăng lên 3,59 tỷ đồng gấp 2 lần cùng kỳ nên kết quả LNST đạt 8,52 tỷ đồng giảm 4% so với quý IV/2011.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 4.956,4 tỷ đồng, LNST đạt 24,5 tỷ đồng tương ứng EPS năm 2012 đạt 1.784 đ/CP.

Được biết, COM đã điều chỉnh kế hoạch năm 2012, LNST được giảm xuống còn 22 tỷ đồng (giảm 33,3% so với kế hoạch trước điều chỉnh). Với kế hoạch điều chỉnh này, COM đã hoàn thành được 111,3% kế hoạch.

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (NHC)  thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Quý 4 năm 2012, doanh thu thuần của công ty giảm 8% so với cùng kỳ còn 20,6 tỷ đồng. Do giá vốn hàng bán tăng mạnh nên lãi gộp giảm tới 32% còn 1,86 tỷ đồng.

LNST của riêng quý 4 đạt 1,04 tỷ đồng, chưa bằng ½ cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2012 đạt 2,69 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 9,21 tỷ đồng năm 2011.

Báo cáo tài chính quý 4

Trần Dũng

thanhtu

SFC&COM&NHC

Trở lên trên