TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Công ty Cổ phần Đông Á chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 30% và họp ĐHCĐ

26-03-2015 - 21:32 PM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đông Á chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 30% và họp ĐHCĐ

01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đông Á (DAP)

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Tỷ lệ thực hiện:   01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện:  dự kiến tổ chức ngày 15/05/2015.

Địa điểm thực hiện: Phòng hội nghị Công ty Cổ phần Đông Á, đường Nguyễn Xiển, Phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang.

Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng năm 2015.

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2014.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chia tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:

Tỷ lệ thực hiện:   30%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

Thời gian thanh toán:   25/05/2015

Địa điểm thanh toán:

a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ ở Công ty cổ phần Đông Á.

PV

Theo InfoNet

Trở lên trên