TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Coteccons trình Đại hội cổ đông phát hành gần 31 triệu cổ phần tăng vốn

02-04-2016 - 11:01 AM | Doanh nghiệp

Coteccons trình Đại hội cổ đông phát hành gần 31 triệu cổ phần tăng vốn

Năm 2016, công ty lên kế hoạch doanh thu 16.500 tỷ đồng, LNST công ty mẹ 800 tỷ đồng, cùng tăng 21% so với năm 2015. Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả 30% bằng tiền.

Công ty Cổ phần Xây dựng - Coteccons (Mã: CTD - HoSE) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 12/4 tới đây.

Theo đó, doanh thu hợp nhất năm 2015 đạt 13.669 tỷ đồng, vượt 49% so với kế hoạch, tăng 79% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế thuộc công ty mẹ năm 2015 đạt 666 tỷ đồng, tăng 103% so với năm 2014, vượt 67% so với kế hoạch đề ra.

Thêm vào đó, nếu như những đơn vị khác tham gia vào nhiều mảng thì Coteccons chỉ tập trung vào kinh doanh những lĩnh vực cốt lõi. Nhờ vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 không chỉ tăng trưởng cao gấp đôi so với năm 2014 và dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của năm 2015 cũng tốt hơn hẳn, nếu năm 2014 chỉ có 131 tỷ đồng thì năm 2015 đã đạt 1.229 tỷ đồng. Đến hết năm 2015, về tổng tài sản đã đạt 7.815 tỷ đồng, tăng 35% so với kết thúc năm 2014.

Hiện tại, công ty đang tiếp tục đẩy mạnh năng lực thiết kế để thực hiện hình thức D&B. So với năm 2014, tỷ trọng doanh thu đến từ các dự án D&B trong năm 2015 đã tăng lên khoảng 5%, đạt khoảng 36% tổng doanh thu toàn Công ty.

Hàng tồn kho của CTD chủ yếu là giá trị thi công dở dang tại các công trình. Giá trị hàng tồn kho của Công ty năm 2015 là 1.051 tỷ đồng, tăng 290% so với năm 2014. Nguyên nhân cho việc tăng đột biến lượng tồn kho là do đến thời điểm 31/12/2015 một số công trình vẫn chưa đến kỳ nghiệm thu khối lượng tạm tính theo quy định của hợp đồng (diễn ra vào đầu hoặc giữa tháng 1/2016).

100% giá trị hàng tồn kho là các công trình đang thi công hoặc chờ quyết toán, không có công trình đã hoàn thành hoặc dừng thi công.

Chương trình chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015 là 0,5% lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2015: trong năm công ty đã trích chi phí 3,33 tỷ đồng tương đương với 0,5% lợi nhận sau thuế thuộc công ty mẹ, đã tạm chi 2.398.400.000 đồng. Chương trình thưởng cho Ban Điều hành: chưa thực hiện chia thưởng, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kỳ này.

Ở năm 2016 này, công ty đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất là 16.500 tỷ đồng, tăng 20,7%. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 800 tỷ đồng, tăng 21,1%. Như nhận định của ban lãnh đạo, mức tăng trưởng này đã được tính toán cẩn trọng dựa trên tình hính thực tế.

HĐQT trình cổ đông kế hoạch tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành thêm 16,4 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 3:1. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần, thời gian phát hành dự kiến trong năm 2016, sau khi hoàn thành đợt phát hành ESOP.

Công ty cũng dự kiến chào bán tối đa 14,43 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược, số lượng khoảng 3 đến 6 nhà đầu tư. Giá bán tối thiểu bằng 80% giá bình quân tham chiếu của cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch.

Mục đích việc phát hành này là huy động vốn thực hiện mở rộng sản xuất kinh doanh với số vốn huy động dự kiến 1.500 - 1.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT đưa ra đề xuất phát hành 2,4 triệu cổ phần ESOP cho cán bộ nhân viên, tương đương 5% số cổ phần lưu hành. Trong đó, 1.169.770 cổ phần đã được ĐHCĐ thường niên 2015 thông qua nếu kết quả kinh doanh năm 2015 tăng trưởng vượt 40%. Giá phát hành 42.000 đồng/cổ phần.

Còn lại 1.169.770 cổ phần trình Đại hội thông qua để khuyến khích cho kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc cho năm 2015: doanh thu tăng 79%, lợi nhuận tăng 103% so với năm 2014. Giá phát hành dự kiến 70.000 đồng/cp (thị giá giao dịch hiện tại 187.000 đồng/cp, tức giá phát hành bằng 37% thị giá).

Đăng Khải

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên