TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CPC: Trình ĐHCĐ kế hoạch 13,3 tỷ đồng LNTT, cổ tức 18-22% năm 2011

29-03-2011 - 14:05 PM | Doanh nghiệp

CPC: Trình ĐHCĐ kế hoạch 13,3 tỷ đồng LNTT, cổ tức 18-22% năm 2011

Doanh thu kế hoạch năm 2011 là 142 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt một số nội dung sau:

Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền của năm 2010 là 15% trong đó:

- Đợ t 1: 5% (Đã tạm ứng ngày 27/3/2011)

- Đợt 2: 10% theo danh sách được chốt với ngày dự kiến là 13/05/2011 và thời hạn thanh toán cổ tức là 06/06/2011.

Thông qua chương trình phát hành thêm cổ phiếu để cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% tức đang có 20 cổ phiếu được thưởng 1 cổ phiếu. Nguồn để thực hiện lấy từ thặng dư vốn.

Xem xét và phê duyệt các chỉ tiêu KHSXKD của CPC năm 2011 như sau:

- Doanh thu kế hoạch : 142 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch: 13,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 13,12 tỷ đồng thực hiện năm 2010.

- Cổ tức kế hoạch 2011 dự kiến là : 18 - 22%

Minh Thành

Theo CPC

thanhhuong

Trở lên trên