TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CSG: EPS cả năm 183,45 đồng/CP

23-01-2009 - 08:35 AM | Doanh nghiệp

CSG: EPS cả năm 183,45 đồng/CP

Doanh thu bán hàng sụt giảm trong quý IV làm lợi nhuận quý này âm 1,9 tỷ đồng, kéo lợi nhuận cả năm xuống còn gần 5,3 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Cáp Sài Gòn (mã: CSG) công bố Báo cáo tài chính quý IV và lũy kế năm 2008.

Doanh thu bán hàng trong quý đã sụt giảm mạnh so với các quý khác, chỉ đạt 37,9 tỷ đồng. Lũy kế cả năm là 679,3 tỷ đồng. 

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh của quý âm hơn 2 tỷ, dù doanh thu từ tài chính đạt 5 tỷ. 

Lợi nhuận trước và sau thuế quý IV là âm 1,9 tỷ đồng, lũy kế 12 tháng lợi nhuận sau thuế giảm còn 5,273 tỷ đồng. EPS đạt 183,45 đồng/CP. 
 
So với kết quả năm 2007, doanh thu tăng 24% nhưng lợi nhuận giảm chỉ còn 1/4.

Thời điểm 31/12/2008 khoản hàng tồn kho của công ty là hơn 118 tỷ đồng, giảm 5 tỷ so với 30/9/2008. 

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 36 tỷ lên 124,5 tỷ đồng. Trong kỳ công ty đã đẩy mạnh thu hồi nợ, khoản phải thu ngắn hạn giảm 53 tỷ, xuống còn 64,8 tỷ đồng.

Ba khoản này chiếm 60% tổng tài sản công ty. 

Các khoản vay và nợ của công ty đã giảm hơn 18 tỷ đồng, xuống còn gần 3 tỷ đồng.
 
Kết quả kinh doanh năm 2008 ( Đơn vị: tỷ đồng)
 

Chỉ tiêu

Năm 2008

Năm 2007

Doanh thu thuần bán hàng

679,3

549,12

Lợi nhuận gộp bán hàng

49,16

51,25

Chi phí bán hàng

4,2

6,9

Chi phí QLDN

12,43

9,47

Chi phí tài chính

52,56

22,11

Lợi nhuận sau thuế

5,27

20,25

EPS (đồng/CP)

183

842

 
 Các khoản chi phí năm 2008 đã tăng gấp đôi năm 2007
P.T

thaonp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên