TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CSM: 19/11 chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông về việc thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:3

09-11-2009 - 14:50 PM | Doanh nghiệp

CSM: 19/11 chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông về việc thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:3

Tổng số lượng phát hành là 7.500.000 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3. Thời gian thực hiện dự kiến là vào quý IV/2009.

Theo Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, Hội đồng quản trị CTCP Công nghiệp Cao su miền Nam (mã CSM) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng số lượng phát hành là 7.500.000 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến là vào quý IV/2009. Trong đó:

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20%, nguồn vốn phát hành từ Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế lũy kế của công ty (đến thời điểm phát hành).

Tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Cũng theo HoSE, ngày 19/11/2009 là ngày đăng ký cuối cùng của CSM về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành này.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 17/11/2009 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 17, 18/11/2009 thì người bán không được hưởng quyền).

Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 27/11/2009 đến ngày 09/12/2009.


Hoàng Ly

phuongmai

Trở lên trên