TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CSM: Trình ĐHCĐ phương án tăng vốn cho dự án Lốp Radian trong năm 2011

22-04-2011 - 17:16 PM | Doanh nghiệp

CSM: Trình ĐHCĐ phương án tăng vốn cho dự án Lốp Radian trong năm 2011

Năm 2011, CSM đặt kế hoạch 120 tỷ đồng Lợi nhuận, chỉ bằng 65% so với mức 185,2 try đồng thực hiện năm 2010.

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam (CSM) trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2011 như sau:

Chỉ tiêu

Đvt

TH năm 2010

KH năm 2011

KH

%/2010

Giá trị SXCN

Tr đ

1.122.066

1.224.000

109%

Doanh thu

Tr đ

2.701.049

3.285.000

122%

Doanh thu SXCN

"

2.594.216

3.255.000

125%

- Nội địa

"

2.024.363

2.488.000

123%

- Xuất khẩu

"

569.853

767.000

135%

Doanh thu KD

"

106.833

30.000

28%

Kim ngạch XNK

1000 USD

68.490

127.169

186%

Đầu tư XDCB

Tr đ

99.643

816.130

819%

Lợi nhuận

Tr đ

185.200

120.000

65%

Cổ tức

%

20%

>=10%


ĐHCĐ năm 2010 đã thông qua Phương án phát hành 10.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng VĐL huy động vốn đầu tư dự án Nhà máy sản xuất Lốp Radian toàn thép công suất 1.000.000 chiếc/năm. Tuy nhiên trong năm 2010 Công ty đã tiến hành hai đợt phát hành tăng vốn để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng nên Công ty chưa thực hiện được. Do vậy, năm 2011 HĐQT trình Đại hội cổ đông được tiếp tục thực hiện công việc này. Để phù hợp với tình hình năm 2011, HĐQT bổ sung một số vấn đề liên quan, chi tiết Phương án phát hành như sau:

Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu

Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng

Mục đích phát hành: Huy động vốn cho dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Lốp Radian toàn thép công suất 1.000.000 chiếc/năm.

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 4,225:1

Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thị trường để xác định mức giá phát hành phù hợp và có lợi nhất cho công ty và cổ đông.

Minh Thành

Theo CSM

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên