TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CTB: 06/05, GDKHQ nhận cổ tức 5% và thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 5:4

20-04-2011 - 07:00 AM | Doanh nghiệp

CTB: 06/05, GDKHQ nhận cổ tức 5% và thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 5:4

Ngày 10/05/2011 là ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 3 năm 2010 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (mã CK: CTB) thông báo ngày 10/05/2011 là ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 3 năm 2010 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Theo đó, công ty sẽ chi trả cổ tức đợt 3 năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 5%/cổ phần ( 01 cổ phần được nhận 500 đồng) vào ngày 25/05/2011.

CTB sẽ thực hiện quyền mua 1.371.464 cổ phiếu phát hành thêm. Tỷ lệ thực hiện 5:4 (01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 04 cổ phần mới) với giá phát hành là 14.000 đồng/cổ phần.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 26/05/2011 đến ngày 14/06/2011

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt mua cổ phiếu từ ngày 26/05/2011 đến ngày 17/06/2011

CTB cho biết, số cổ phần từng cổ đông đặt mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ và số cổ phần bị từ chối quyền mua toàn bộ hoặc một phần sẽ được Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và theo quy định hiện hành.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức và thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức và thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

TD
Theo VSD

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên