TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CTCP Cẩm Hà chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

11-03-2014 - 11:13 AM | Doanh nghiệp

CTCP Cẩm Hà chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Cẩm Hà (CHC)

- Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014

Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong khoảng thời gian từ ngày 05/04/2014 đến ngày 15/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường cơ sở II – Khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2013;

+ Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 21/04/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cẩm Hà.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

Trở lên trên