TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) sẽ họp ĐHCĐ thường niên trong tháng 4/2016

24-03-2016 - 21:00 PM | Doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) sẽ họp ĐHCĐ thường niên trong tháng 4/2016

VSD thông báo ngày chốt danh sách cổ đông của CTCP tập đoàn Đại Dương để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương

Mã chứng khoán: OGC

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2016

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Rạp Fafim, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

+ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

+ Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

+ Các vấn đề khác (nếu có).

PV

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên