TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CYC: ĐHCĐ không thông qua nhiều vấn đề trọng yếu

29-06-2010 - 12:11 PM | Doanh nghiệp

CYC: ĐHCĐ không thông qua nhiều vấn đề trọng yếu

ĐHCĐ của CYC thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2009 là để lại 100% lợi nhuận giữ lại, không phân bổ quỹ và không chia cổ tức năm 2009.

Ngày 21/6 vừa qua, Công ty cổ phần Gạch men Chang Yih (mã CK: CYC) đã họp ĐHCĐ thường niên năm 2010.

Điểm đáng chú ý trong nội dung Nghị quyết là cổ đông của công ty không thông qua một số chỉ tiêu chính mà HĐQT trình.

Thứ nhất, ĐHCĐ không thông qua Báo cáo tài chính của công ty niên độ kế toán ngày 31/12/2009 với các chỉ tiêu chính là: doanh thu 259,65 tỷ đồng (tăng trưởng -3,45% so với 2008); lợi nhuận gộp 40,62 tỷ đồng, LNST là 2,132 tỷ đồng (tăng trưởng -83,82% so với 13,17 tỷ đồng đạt được năm 2008) và EPS là 236 đồng.

Thứ hai, ĐHCĐ công ty cũng không thông qua phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 với những nội dung như:

  • Mở rộng phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu, phấn đấu đạt 40% doanh thu xuất khẩu và 60% doanh thu nội địa năm 2010.
  • Phấn đấu đạt sản lượng 6 triệu m2, doanh thu đạt 380 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 30 tỷ đồng.
  • Vay cố định trung và dài hạn ngân hàng 500.000 USD và vay ngắn hạn 700.000USD.
ĐHCĐ của CYC thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2009 là để lại 100% lợi nhuận giữ lại, không phân bổ quỹ và không chia cổ tức năm 2009. ĐH cũng thông qua việc HĐQT và Ban kiểm soát không nhận thù lao.
 
Theo Hose
T.Hương


thanhhuong

Trở lên trên