TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CYC, PXI: Kết quả kinh doanh năm 2012

29-01-2013 - 23:58 PM | Doanh nghiệp

CYC, PXI: Kết quả kinh doanh năm 2012

Năm 2012, CYC đạt 304,99 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ và lợi nhuận sau thuế đạt 5,27 tỷ đồng, tăng đột biến so với năm 2011.

Công ty Cổ Phần gạch men Chang YIH (CYC) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 100,46 tỷ đồng, tăng 42% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt vỏn vẹn 30 triệu đồng, giảm 96% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu là 91% cùng kỳ là 78% nên lợi nhuận gộp đạt 19,49 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2012, CYC đạt 304,99 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ và lợi nhuận sau thuế đạt 5,27 tỷ đồng, tăng đột biến so với năm 2011.

So với kế hoạch kinh doanh của ĐHCĐ giao phó 330 tỷ đồng doanh thu và 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, kết thúc năm 2012 CYC đã hoàn thành được 92% doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

100.46

70.59

42.31%

304.99

307.59

-0.85%

LNTT

0.03

0.93

-96.77%

6.49

0.7

827.14%

LNST

0.03

0.78

-96.15%

5.27

0.49

975.51%

Công ty Cổ phần công nghiệp và dân dụng Dầu Khí (PXI) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Doanh thu thuần quý 4/2012, đạt 200,42 tỷ đồng, giảm 42% và lợi nhuận sau thuế đạt vỏn vẹn 79 triệu đồng trong đó phần lợi nhuận của riêng cổ đông công ty mẹ là 323 triệu đồng.

Quý 4/2012 doanh thu tài chính giảm mạnh, chi phí tài chính giảm 80%, chi phí bán hàng giảm 75%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 65% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2012, PXI đạt 846,22 tỷ đồng doanh thu, giảm 49% và lợi nhuận sau thuế đạt 7,56 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 8,44 tỷ đồng, giảm 82% so với năm 2011.

So với kế hoạch kinh doanh ĐHCĐ giao phó đạt 1.750 tỷ đồng doanh thu và 45 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, kết thúc năm 2012 PXI đã hoàn thành được 49% doanh thu và 20% kế hoạch năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

200.42

345.39

-41.97%

846.22

1651.89

-48.77%

LNTT

0.25

25.84

-99.03%

10.68

66.04

-83.83%

LNST

0.08

19.67

-99.59%

7.56

49.91

-84.85%

LNST công ty mẹ

0.32

18.87

-98.30%

8.44

47.44

-82.21%

 Hồng Vân

cucpth

HSX

Trở lên trên