TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đã sắp xếp được hơn 5.800 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp

09-01-2012 - 08:07 AM | Doanh nghiệp

Đã sắp xếp được hơn 5.800 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp

Các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa hoạt động hiệu quả hơn, có những đổi mới tích cực hơn về quản trị doanh nghiệp.

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, tính đến hết 20/11/2011, nước ta đã thực hiện sắp xếp được 5.856 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp, trong đó: cổ phần hóa 3.951 doanh nghiệp; chuyển sang công ty TNHH một thành viên, sáp nhập, hợp nhất, giao, bán... 1.905 doanh nghiệp.

Nhìn chung, các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa hoạt động hiệu quả hơn, có những đổi mới tích cực hơn về quản trị doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng mà Nhà nước cần nắm giữ hoặc các thành phần kinh tế khác chưa tham gia. Quy mô DNNN cũng được nâng lên, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và lớn. Tuy nhiên, tiến độ cổ phần hóa trong năm 2011 chậm hơn so với những năm trước, chủ yếu do bất ổn của kinh tế vĩ mô và sự phát triển không thuận lợi của thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, hiện nay đã chuyển sang giai đoạn cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn nên việc thực hiện diễn ra thận trọng hơn cũng như cần có thời gian để định giá, xử lý tồn đọng về tài chính.

Trên tinh thần tập trung cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là các DNNN, các cơ chế, chính sách về thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng quản lý của chủ sở hữu đối với DNNN đang được hoàn thiện nhằm tách biệt chức năng quản lý hành chính nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp; tăng cường năng lực, hiệu quả, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, DNNN, đồng thời, kiện toàn, củng cố các tổ chức pháp chế trong DNNN...

Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành nhằm khuyến khích, phát triển mạnh các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế ngoài Nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tạo môi trường bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; tiến tới xoá bỏ tình trạng độc quyền kinh doanh ở một số ngành có ảnh hưởng đến nền kinh tế như dầu khí, điện, nước... nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển kinh tế.

Theo HNV

ĐCSVN

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên