TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DAC, KMR: Lỗ quý 4/2012

23-01-2013 - 14:07 PM | Doanh nghiệp

DAC, KMR: Lỗ quý 4/2012

Lũy kế năm 2012, KMR đạt 349,39 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 4% và lợi nhuận sau thuế đạt 3,12 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2011.

Công ty Cổ phần Vigalcera Đông Anh (DAC) công báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 9,27 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 2,8 tỷ đồng trong khi quý 4/2011 đạt 1,23 tỷ đồng sau thuế.

Theo giải trình: + Do tình hình bất động sản đóng băng dẫn đến thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, sản lượng tiêu thụ giảm và giá bán sản phẩm giảm.

+ Do cho phí vật tư, nhiên liệu, dịch vụ, bảo hiểm tăng làm chi phí SXKD dẫn tới giảm LNST

+ Do lãi suất ngân hàng tăng so với cùng kỳ năm 2011 nên chi phí tài chính quý 4/2012 tăng hơn so với cùng kỳ năm 2011 là 300 triệu đồng.

Năm 2012, DAC đạt 29,94 tỷ đồng doanh thu, giảm 31% so với cùng kỳ và lỗ 4,5 tỷ đồng.

So với kế hoạch ĐHCĐ giao phó đạt 80 tỷ đồng doanh thu và 5,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, kết thúc năm 2012 DAC chỉ đạt 48% kế hoạch doanh thu.

Cổ phần MIRAE (KMR) công báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012

Quý 4/2012 doanh thu đạt 61,97 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 213 triệu đồng trong khi quý 4/2011 lỗ 2,13 tỷ đồng.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu là 73% cùng kỳ là 96% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 16,54 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ doanh thu tài chính chỉ đạt vỏn vẹn 21 triệu đồng, giảm 99% trong khi cùng kỳ quý 4/2011 đạt 9,84 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2012, KMR đạt 349,39 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 4% và lợi nhuận sau thuế đạt 3,12 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

61.97

103.82

-40.31%

349.39

365.54

-4.42%

Giá vốn

44.97

100.11

 

277.72

294.66

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

72.57%

96.43%

 

79.49%

80.61%

 

Lợi nhuận gộp

16.54

2.48

566.94%

70.17

66.83

5.00%

Doanh thu tài chính

0.02

9.84

-99.80%

0.39

13.88

-97.19%

LNTT

-0.021

-3.21

 

4.76

8.11

-41.31%

LNST

-0.21

-2.13

 

3.12

3.94

-20.81%

 

Hồng Vân

cucpth

KMR/DAC

Trở lên trên