TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đăng ký nhiều, VF1 không thực hiện ''lướt sóng'' cổ phiếu nào

13-07-2012 - 07:20 AM | Doanh nghiệp

Đăng ký nhiều, VF1 không thực hiện ''lướt sóng'' cổ phiếu nào

VF1 đăng ký giao dịch lượng lớn cổ phiếu C32, VC2, KSB, NTL, SD5, SDT, XMC, NBW, VMC nhưng VF1 không giao dịch cổ phiếu nào.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn là các quỹ thành viên Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1).

Mặc dù đăng ký lướt sóng hàng loạt cổ phiếu từ ngày 15/5 đến 11/7 nhưng VF1 đã không thực hiện giao dịch nào. Nguyên nhân không thực hiện được số lượng cổ phiếu đã đăng ký được công ty đưa ra là do diễn biến giá không phù hợp.

Mã chứng khoán giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 808.840 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7,22% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán: mua 300.000 cổ phiếu, bán 300.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã mua/bán: mua: 0 cổ phiếu, bán: 0 cổ phiếu

Mã chứng khoán giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (VC2)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 823.760 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,94% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán: Mua 450.000 cổ phiếu, bán 450.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã mua/bán: Mua 0 cổ phiếu, bán 0 cổ phiếu

Mã chứng khoán giao dịch: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.240.334 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 12,45% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán: Mua 1.000.000 cổ phiếu, bán 1.450.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã mua/bán: Mua 0 cổ phiếu, bán 0 cổ phiếu

Mã chứng khoán giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.633.580 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,24% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán: Mua 1.000.000 cổ phiếu, bán 2.700.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã mua/bán: Mua: 0 cổ phiếu, bán 0 cổ phiếu

Mã chứng khoán giao dịch: Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.153.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 12,82% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán: mua 750.000 cổ phiếu, bán 750.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã mua/bán: Mua 0 cổ phiếu, bán 0 cổ phiếu

Mã chứng khoán giao dịch: Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.332.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,32% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán: mua 350.000 cổ phiếu, bán 350.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã mua/bán: Mua: 0 cổ phiếu, bán 0 cổ phiếu

Mã chứng khoán giao dịch: Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.011.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10,06% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán: mua 500.000 cổ phiếu, bán 1.100.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã mua/bán: mua: 0 cổ phiếu, bán: 0 cổ phiếu

Mã chứng khoán giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 550.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,05% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán: mua 100.000 cổ phiếu, bán 100.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã mua/bán: mua: 0 cổ phiếu, bán: 0 cổ phiếu

Mã chứng khoán giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp máy và Xây dựng Vimexco (VMC)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 718.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,05% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán: mua 400.000 cổ phiếu, bán 400.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã mua/bán: mua: 0 cổ phiếu, bán: 0 cổ phiếu.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên