TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DBC: 3 lãnh đạo đã mua hơn 310.000 cổ phiếu

01-08-2011 - 22:50 PM | Doanh nghiệp

DBC: 3 lãnh đạo đã mua hơn 310.000 cổ phiếu

Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 1/6/2011 đến ngày 29/7/2011.

Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của các Ông Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Khắc Thảo, Nguyễn Thế Tường, Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC) thông báo như sau:

I. Ông Nguyễn Văn Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 126.000 cổ phiếu, chiếm 0.29%.

2. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 cổ phiếu.

3. Số lượng cổ phiếu đã mua: 133.100 cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 259.100 cổ phiếu, chiếm 0,59%.

5. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 31/5/2011 đến ngày 29/7/2011.

II. Ông Nguyễn Khắc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 63.200 cổ phiếu, chiếm 0.14%.

2. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 cổ phiếu.

3. Số lượng cổ phiếu đã mua: 39.700 cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 102.900 cổ phiếu, chiếm 0.24%.

5. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 1/6/2011 đến ngày 29/7/2011.

III. Ông Nguyễn Thế Tường - Ủy viên Hội đồng quản trị.

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 121.600 cổ phiếu, chiếm 0.28%.

2. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 cổ phiếu.

3. Số lượng cổ phiếu đã mua: 144.000 cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 265.600 cổ phiếu, chiếm 0.61%.

5. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 31/5/2011 đến ngày 29/7/2011.

Lộc Anh

thanhhuong

Trở lên trên