TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DBC: Năm 2012 đặt kế hoạch 167 tỷ đồng LNST

14-04-2012 - 15:00 PM | Doanh nghiệp

DBC: Năm 2012 đặt kế hoạch 167 tỷ đồng LNST

Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt, trong đó ưu tiên thực hiện các dự án quan trọng gồm: Khu công nghiệp Quế Võ III; Các dự án BT và các dự án đối ứng vốn.

Ngày 14/4/2012, Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng gồm: Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, Kế hoạch SXKD 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2011; Mức chia cổ tức năm 2012; Lựạ chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012; Thù lao HĐQT, BKS năm 2012...

Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo của HĐQT

Các cổ đông ghi nhận kết quả công ty đã đạt được trong năm 2011 với mức doanh thu đạt trên 4.047 tỷ đồng, tăng 57,5% so với năm 2010; Lợi nhuận sau thuế đạt: 220,43 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2010.

Năm 2012 được dự báo còn rất nhiều khó khăn đối với lĩnh vực bất động sản, do vậy, HĐQT xác định nhiệm vụ chính là tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp với mức doanh thu: 5.808 tỷ đồng, LNST: 167 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt, trong đó ưu tiên thực hiện các dự án quan trọng gồm: Khu công nghiệp Quế Võ III; Các dự án BT và các dự án đối ứng vốn gồm: Khu đô thị Dabaco Vạn An; Khu đô thị Dabaco Đình Bảng; Di chuyển Công ty TNHH gà giống Dabaco; Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ của CBCNV; Thực hiện tốt các chính sách thực hành tiết kiệm; Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định; Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan...

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/DBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên