TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DBC: Năm 2012 lấy nông nghiệp làm lõi

05-04-2012 - 16:17 PM | Doanh nghiệp

DBC: Năm 2012 lấy nông nghiệp làm lõi

Công ty đặt kế hoạch 210 tỷ đồng LNTT, cổ tức dự kiến ở mức 15%.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) thông báo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 tổ chức ngày 14/4 tới đây.

Năm 2012 được dự báo còn rất nhiều khó khăn đối với lĩnh vực bất động sản, do vậy, HĐQT xác định nhiệm vụ chính là tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp là chính. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt, trong đó ưu tiên thực hiện các dự án quan trọng gồm: Khu công nghiệp Quế Võ III; Các dự án BT và các dự án đối ứng vốn gồm: Khu đô thị Dabaco Vạn An; Khu đô thị Dabaco Đình Bảng; Di chuyển Công ty TNHH gà giống Dabaco…

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2011 và dự báo tình hình năm 2012, HĐQT xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 đối với lĩnh vực chính (gồm sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm…) trình ĐHĐCĐ như sau:

Thức ăn chăn nuôi: 350.000 tấn

Doanh thu tiêu thụ: 5.808 tỷ đồng

Lợi nhuận:

- Lợi nhuận trước thuế: 210 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 167 tỷ đồng

Căn cứ các dự báo về tình hình sản xuất kinh doanh, HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông mức chia cổ tức năm 2012 là 15% (1.500 đồng/cổ phần).

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2012 bằng năm 2011, cụ thể :

- Mức thù lao của HĐQT: bình quân không quá 200 triệu đồng/người/năm.

- Mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT: bình quân không quá 50 triệu đồng/người/năm.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/DBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên