TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DBC: Quý 3 lợi nhuận giảm mạnh, 9 tháng vẫn vượt 60% kế hoạch năm

18-10-2012 - 11:33 AM | Doanh nghiệp

DBC: Quý 3 lợi nhuận giảm mạnh, 9 tháng vẫn vượt 60% kế hoạch năm

LNST riêng quý 3 đạt 17,71 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 120,2 tỷ đồng cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2012, DBC lãi ròng 262,81 tỷ đồng, tăng 60,45% so với 9 tháng năm 2011.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012 đã hợp nhất.

Chi phí giá vốn tăng cao nên dù doanh thu thuần chỉ giảm 7,1% nhưng lãi gộp giảm gần 57% còn 80,27 tỷ đồng.

LNST riêng quý 3 đạt 17,71 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 120,2 tỷ đồng cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2012, DBC lãi ròng 262,81 tỷ đồng, tăng 60,45% so với 9 tháng năm 2011. 9 tháng đầu năm 2012, mảng doanh thu thức ăn gia súc chiếm tỷ trọng lớn nhất.

So với kế hoạch 167,48 tỷ đồng LNST được ĐHCĐ giao phó, kết thúc quý 3 công ty vượt khoảng 60%.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q3/2012

Q3/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

1089.85

1173.13

-7.10%

4065.83

2714.67

49.77%

Giá vốn

1009.58

986.97

2.29%

3536.08

2380.26

48.56%

Tỷ trọng giá vốn/DT

92.63%

84.13%

 

86.97%

87.68%

 

LN gộp

80.27

186.16

-56.88%

529.75

334.41

58.41%

DT tài chính

7.27

19.63

-62.96%

42.12

48.67

-13.46%

Chi phí tài chính

23.84

29.24

-18.47%

115.35

104.68

10.19%

Chi phí lãi vay

23.84

28.65

 

111.96

91.21

22.75%

Chi phí bán hàng

20.24

18.88

7.20%

59.8

45.44

31.60%

Chi phí quản lý DN

25.67

25.35

1.26%

72.42

59.46

21.80%

Lợi nhuận thuần

17.79

132.32

-86.56%

324.31

173.5

86.92%

LNST

17.71

120.20

-85.27%

262.81

163.8

60.45%

Báo cáo tài chính HN Q3

Giải trình

 Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/DBC

Trở lên trên