TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DC4: EPS cả năm 2012 đạt 1.571 đồng

31-01-2013 - 15:32 PM | Doanh nghiệp

DC4: EPS cả năm 2012 đạt 1.571 đồng

Năm 2012, DC4 đạt 201,39 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 2% và lợi nhuận sau thuế đạt 7,7 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2011. EPS cả năm 1.571 đồng.

Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 103,25 tỷ đồng, tăng 62% và lợi nhuận sau thuế 1,56 tỷ đồng, giảmt 35% so với cùng kỳ năm trước

Giải trình do trong kỳ công ty hoàn thành nghiệm thu thanh toán theo giai đoạn nhiều hạng mục công trình có giá trị lớn và hạch toán doanh thu như : Đại Phước Lotus 11,8 tỷ đồng, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa 61,8 tỷ đồng. 

+Lợi nhuận sau thuế quý 4/2012 giảm 35% là do trong quý 4/2012 nhiều chi phí tăng cao so với cùng kỳ.

+chi phí quản lý doanh nghiệp là 4,58 tỷ đồng tăng 2,52 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2011, chi phí lãi vay trong kỳ là 356 triệu đồng tăng 211 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2011.

Trong kỳ công ty trích lập dự phòng khoản công nợ phải thu khó đòi là 2,81 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận giảm.

Năm 2012, DC4 đạt 201,39 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 2% và lợi nhuận sau thuế đạt 7,7 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2011. EPS cả năm 1.571 đồng.

Kết thúc năm 2012 DC4 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu so với kế hoạch của ĐHCĐ giao phó 200 tỷ đồng doanh thu nhưng chưa hoàn thành kế hoạch 8,6 tỷ đồng LNST.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

103.25

63.69

62.11%

201.39

198.27

1.57%

LNTT

1.25

2.68

-53.36%

8.83

10.83

-18.47%

LNST

1.56

2.39

-34.73%

7.7

8.59

-10.36%

EPS (đồng)

318

1.751

 

1.571

1.751

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

Trở lên trên