TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DCT, LTC: Kết quả kinh doanh quý 2

24-07-2012 - 23:00 PM | Doanh nghiệp

DCT, LTC: Kết quả kinh doanh quý 2

Lũy kế 6 tháng, DCT đạt 284,19 tỷ đồng doanh thu, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2011 và lỗ 6,38 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2011 là 19,22 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần tấm lợi vật liệu xây dựng Đồng Nai (DCT) thông báo  kết quả kinh doanh quý 2/2012

Do đó, doanh thu quý 2/2012 đat 129,42 tỷ đồng, tăng 124% và LNST đạt 3,17 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2011.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu quý 2 là 98% so cùng kỳ là 75% nên dẫn đến lợi nhuận gộp 2,65 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước.

Các khoản chi phí tăng theo doanh thu, chi phí tài chính tăng 481%, chi phí bán hàng tăng 159%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19% so với cùng kỳ. Mảng lợi nhuận khác mang về cho DCT 36,39 tỷ đồng trong quý 2/2012.

Lũy kế 6 tháng, DCT đạt 284,19 tỷ đồng doanh thu, tăng  113% so với cùng kỳ năm 2011 và lỗ 6,38 tỷ đồng  trong khi cùng kỳ năm 2011 là 19,22 tỷ đồng.

Năm 2012, DCT lên kế hoạch đạt 56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, mức chi cổ tức 10%. Và thu nhập bình quân CBCNV đạt 5,9 triệu đồng/ người /tháng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QII/2012

QII/2011

Thay đổi

6T/2012

6T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

129.42

53.53

141.77%

284.19

133.71

112.54%

Giá vốn

126.77

40.39

 

257.54

90

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

97.95%

75.45%

 

90.62%

67.31%

 

LN gộp

2.65

13.13

-79.82%

26.66

42.92

-37.88%

DT tài chính

0.01

0.88

-98.86%

1.41

0.92

53.26%

Chi phí tài chính

29.18

5.02

481.27%

57.57

9.29

519.70%

Chi phí bán hàng

1.97

0.76

159.21%

4.35

1.98

119.70%

Chi phí QL DN

4.74

3.98

19.10%

8.81

6.72

31.10%

Lợi nhuận thuần

-33.22

4.26

 

-42.67

25.85

 

Lợi nhuận khác

36.39

 

 

36.29

0.21

 

LNTT

3.17

4.31

-26.45%

-6.38

26.06

 

LNST

3.17

3.23

-1.86%

-6.38

19.22

 

EPS (đồng)

117

119

 

 

706

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông (LTC) thông báo  kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Theo đó, doanh thu LTC quý 2/2012 đạt 1,56 tỷ đồng, giảm 52% và đạt 164 triệu đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm, LTC đạt 3,24 tỷ đồng doanh thu, giảm 44% và lợi nhuận sau thuế đạt 155 triệu đồng (phần lợi thuộc công ty mẹ) giảm 36% so với năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QII/2012

QII/2011

Thay đổi

6T/2012

6T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

1.56

3.25

-52.00%

3.24

5.76

-43.75%

LNST (Công ty mẹ)

0.16

0.25

-36.00%

0.16

0.25

-36.00%

EPS (đồng)

41

63

 

39

63

 


Hồng Vân

 

 

cucpth

Theo Trí thức trẻ/DCT/LTC

Trở lên trên