TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ĐHCĐ Petrolimex: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược giá không thấp hơn 38.000 đồng/cp

30-03-2016 - 16:12 PM | Doanh nghiệp

ĐHCĐ Petrolimex: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược giá không thấp hơn 38.000 đồng/cp

Cùng với đợt phát hành cho NĐT chiến lược nước ngoài ước thu hơn 3.900 tỷ đồng, Petrolimex sẽ phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại thưởng cho cổ đông hiện hữu. Số tiền thu được sẽ được một phần sử dụng để tái cơ cấu Petrolimex Singapore.

Sáng ngày 30/3/2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường đề thông qua kế hoạch tăng vốn và bầu thành viên HĐQT đại diện cho NĐT chiến lược nước ngoài.

Ước tính thu về tối thiểu 3.934 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược, trả thưởng ngàn tỷ cho CĐHH

Tại Đại hội này, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam trình và xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành 258.821.190 cổ phiếu, dự kiến tăng vốn điều lệ từ 10.700 tỷ đồng lên hơn 12.941 tỷ đồng. Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành là 10.352,8 tỷ đồng.

Theo đó, Petrolimex lên kế hoạch phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài 103.528.476 cổ phiếu và phát hành 155.292.714 cố phiếu ưu đãi hoàn lại thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2016. Đây dự kiến là một đối tác từ Nhật Bản.

Việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được thực hiện với mức giá không thấp hơn 38.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 05 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn NĐT chiến lược nước ngoài phù hợp.

Sau khi hoàn tất phát hành riêng lẻ cho nhà dầu tư chiến lược nước ngoài, Petrolimex sẽ phát hành 155.292.714 cố phiếu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 15%. Điều đặc biệt của phương án này nằm ở loại cổ phiếu mà Petrolimex dự kiến phát hành - cổ phiếu ưu đãi hoàn lại.

Loại cổ phiếu này sẽ không được quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiếm soát; không được phép chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu thưởng đợt này cũng không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu sẽ được hoàn lại cho Petrolimex từ ngày 22/8/2016 đến ngày 31/8/2016. Petrolimex sẽ trả cho cổ đông số tiền bằng mệnh giá của cổ phiếu và cộng thêm 600 đồng tính trên 01 cổ phiếu. Cổ phiếu thưởng tương ứng với tỷ lệ 6% trên mệnh giá cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiêu ưu đãi này sau khi được hoàn lại cho Petrolimex là cổ phiếu phổ thông và là cổ phiếu quỹ của Petrolimex.

Tổng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh, cân đối và bổ sung vốn cho các các đơn vị thành viên và tái cơ cấu tài chính cho Công ty Petrolimex Singapore.

Dự kiến sau 2 đợt phát hành, cổ đông chiến lược sẽ nắm giữ 8% vốn điều lệ của Petrolimex, tương đương khoảng hơn 103,28 triệu cổ phiếu.

Về phương án phát hành này, bên cạnh những câu hỏi xung quanh hình thức cổ phiếu “khá mới” mà Petrolimex dự kiến thưởng đã được Chủ tọa Đại hội trả lời chi tiết, kế hoạch tái cấu trúc Petrolimex Singapore cũng được cổ đông Tập đoàn danh sự quan tâm đặc biệt.

Tại Đại hội, Chủ tịch Bùi Ngọc Bảo cho biết phương án tái cấu trúc Petrolimex Singapore sẽ có phương án cụ thể trình các Bộ và Thủ tướng Chính phủ. Petrolimex sẽ phải trình ra phương án tốt nhất cho Tập đoàn và cổ đông.

Petrolimex sẽ không mất bất cứ chi phí gì khi thực hiện tái cấu trúc. Luật pháp Singapore tạo cơ hội rất lớn. Sau khi tái cấu trúc Petrolimex Singapore và đưa vốn trở lại trạng thái bình thường về vốn, nếu Singapore tiếp tục hoạt động có hiệu quả, có lãi như năm 2015 thì lợi nhuận mà Petrolimex Singapore sẽ được trừ dần vào lỗ lũy kế. Trong vài năm tới, Petrolimex Singapore không phải nộp thuế TNDN do vẫn được ghi nhận lỗ lũy kế dù vốn đã trở lại bình thường.

Ngoài ra, tại Đại hội, cổ đông đã nhất trí thông qua chủ trương cho phép NĐT chiến lược cử một đại diện vào HĐQT, nâng số lượng thành viên HĐQT lên 8 thành viên. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT thực hiện và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên. Ngoài ra, cũng tại Đại hội này, Petrolimex cũng trình cổ đông thông qua sửa đổi bổ sung một số điều.

Kết thúc Đại hội, Petrolimex tiến hành biểu quyết các tờ trình. Tổng cộng đã có 88 cổ đông/ người ủy quyền 99% cổ đông tham dự Đại hội. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ nhận được tỷ lệ tán thành 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết dự án họp. Đề xuất sửa đổi điều lệ và bầu bổ sung thành viên HĐQT đều được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

Cuối năm 2014, Petrolimex đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược với Tập đoàn năng lượng số một Nhật Bản JX Nippon Oil and Energy (JX NOE). Chủ tịch Petrolimex cho biết ban đầu Petrolimex dự kiến bán 20% vốn nhưng do thị trường còn nhiều khó khăn nên tập đoàn phải tính toán lại và tỷ lệ sở hữu chỉ còn 8%.

Theo Thanh Thủy

Người đồng hành

Trở lên trên