TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DHL, L61: Kết quả kinh doanh năm 2012

27-01-2013 - 07:15 AM | Doanh nghiệp

DHL, L61: Kết quả kinh doanh năm 2012

Năm 2012, L61 đạt 509,49 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% và lợi nhuận sau thuế đạt 17,51 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2011. EPS năm 2012 đạt 2.495 đồng.

Công ty Cổ phần cơ khí thương mại vận tải Đại Hưng (DHL) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và  cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 11,37 tỷ đồng, giảm 42% và lợi nhuận sau thuế đạt 340 triệu đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2012, DHL đạt 35,53 tỷ đồng doanh thu, giảm 45% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,69 tỷ đồng, giảm 65% so với năm 2011. EPS cả năm đạt 309 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

11.37

19.54

-41.81%

35.53

64.63

-45.03%

LNTT

0.45

1.33

-66.17%

2.26

6.73

-66.42%

LNST

0.34

0.99

-65.66%

1.69

4.81

-64.86%

EPS (đồng)

62

182

 

309

875

 

 Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (L61) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 158,65 tỷ đồng, tăng 34% và lợi nhuận sau thuế đạt 4,93 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm, riêng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến 59% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2012, L61 đạt 509,49 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% và lợi nhuận sau thuế đạt 17,51 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2011. EPS năm 2012 đạt 2.495 đồng.

So với kế hoạch của ĐHCĐ giao phó đạt 525 tỷ đồng doanh thu và 26,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, kết thúc năm 2012 L61 đạt 98% doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

158.65

118.44

33.95%

509.49

420.21

21.25%

LNTT

5.59

4.57

22.32%

21.51

17.32

24.19%

LNST

4.93

3.42

44.15%

17.51

14.28

22.62%

EPS (đồng)

703

488

 

2.495

2.035

 

Hồng Vân

cucpth

L61/DHL

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên