TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DHT: 08/08 GDKHQ mua cổ phiếu tỷ lệ 100:32,3941

26-07-2011 - 10:26 AM | Doanh nghiệp

DHT: 08/08 GDKHQ mua cổ phiếu tỷ lệ 100:32,3941

Công ty sẽ phát hành 1.335.480 cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã CK: DHT) thông báo ngày 10/08/2011 là ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với cổ đông hiện hữu.

Theo đó công ty sẽ phát hành 1.335.480 cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện: 100:32,3941 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 32,3941 cổ phiếu mới)

Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết và số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị cho các cổ đông khác với giá không thấp hơn gia bán cho các cổ đông hiện hữu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 31/08/2011 đến ngày 23/09/2011.

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt mua: Từ ngày 31/08/2011 đến ngày 27/09/2011

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền đặt mua tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền đặt mua tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Minh Trang
Theo VSD

thanhtu

Trở lên trên