TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DIC: Được phép phát hành 4,3 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 125 tỷ đồng

25-02-2010 - 09:48 AM | Doanh nghiệp

DIC: Được phép phát hành 4,3 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 125 tỷ đồng

Trong đó: 3,28 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 200 nghìn cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và 820 nghìn cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác chiến lược.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 520/UBCK-GCN cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã: DIC)

Theo đó, DIC sẽ được phép chào bán 4.300.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:

Phát hành 3,28 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:4 (tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu DIC sẽ được hưởng quyền mua thêm 4 cổ phiếu mới). Giá phát hành ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 11.000 đồng/cp.

Phát hành 200.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT của DIC tự quyết định về giá phát hành, tuy nhiên giá không thấp hơn so với giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Phát hành 820.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác chiến lược, HĐQT của DIC được ủy quyền tự quyết định giá phát hành nhưng không được thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Như vậy, sau khi phát hành 4,3 triệu cổ phiếu vốn điều lệ của DIC sẽ tăng từ 82 tỷ đồng lên 125 tỷ đồng.

Hôm nay (25/2) là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt của cổ phiếu DIC
Hạnh Lệ (theo UBCK) 

hanhle

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên