TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DID, ILC: Lỗ quý IV/2012

27-01-2013 - 22:02 PM | Doanh nghiệp

DID, ILC: Lỗ quý IV/2012

Năm 2012, DID đạt 96,68 tỷ đồng doanh thu, giảm 33% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,53 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm 2011.

Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (DID) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và  cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012 doanh thu đạt 21,4 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ và lỗ 613 triệu đồng trong khi cùng kỳ đạt 28 triệu đồng.

Theo giải trình: Quý 4/2012 tình hình kinh tế vấn trong thời kỳ khó khăn chung của cả nước nên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 38,08%.

Hơn nữa các chi phí như lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp không giảm so với cùng năm trước nên việc giảm mạnh doanh thu cũng ảnh hưởng lớn lợi nhuận của doanh nghiệp.

Năm 2012, DID đạt 96,68 tỷ đồng doanh thu, giảm 33% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,53 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

21.4

34.56

-38.08%

96.68

143.57

-32.66%

Lợi nhuận gộp

2.06

3.52

-41.48%

12.75

21.09

-39.54%

LNTT

-0.61

0.03

 

1.83

9.1

-79.89%

LNST

-0.61

0.03

 

1.53

7.34

-79.16%


Công ty Cổ phần hợp tác lao động với Nước Ngoài (ILC) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 60,24 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 406 triệu đồng.

Theo giải trình: + Doanh thu về sản xuất kinh doanh quý 4/2012 tăng 53% so với cùng kỳ nhưng giá vốn chỉ tăng 40,74%, do tốc độ tăng của doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của giá vốn, nên lợi nhuận gộp về bán hàng của quý 4/2012 tăng 368,11% so với cùng kỳ năm 2011.

 + Doanh thu tăng và giá vốn giảm do công ty đã triển khai một loạt các biện pháp để tăng ngày vận doanh của đội tàu, đồng thời thực hiện việc tiết kiệm để cắt giảm chi phí.

+ Chi phí tài chính giảm do số dư  nợ ngân hàng giảm.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp quý 4/2012 giảm do không phải trích lạp dự phòng phải thu.

Năm 2012, ILC doanh thu đạt 178,21 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2011 và lỗ cả năm là 9,76 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

60.24

39.48

52.58%

178.21

168.84

5.55%

LNTT

-0.41

-7.29

 

-9.76

-31.81

 

LNST

-0.41

-7.10

 

-9.76

-31.81

 


Hồng Vân

cucpth

DID/ILC

Trở lên trên