TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Điều kiện DN được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt

04-04-2013 - 11:47 AM | Doanh nghiệp

Điều kiện DN được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: T.Hằng.

Khi xóa tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 1-7-2007 thì DN được xóa khoản tiền phạt chậm nộp phát sinh từ khoản nợ thuế được xóa.

Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1- 7- 2007 vừa được Bộ Tài chính công bố, dự kiến kể từ ngày 1-7 tới các khoản tiền này sẽ được Nhà nước xoá nợ cho người nộp thuế và DN.

Cụ thể, khoản tiền thuế nợ, tiền phạt phát sinh trước ngày 1-7- 2007 đến nay chưa nộp vào NSNN. Trong đó, tiền thuế được xóa bao gồm: thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế lợi tức, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu về sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, khấu hao cơ bản, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Các khoản tiền phạt bao gồm: tiền phạt chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Khi xóa tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 1-7-2007 thì được xóa khoản tiền phạt chậm nộp phát sinh từ khoản nợ thuế được xóa.

Theo Dự thảo, đối tượng xóa nợ bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân; DN Nhà nước đã giải thể (bao gồm cả tiền nợ thuế, tiền phạt của các chi nhánh, cửa hàng của DN); DN Nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa, bao gồm cả DN cổ phần hóa từ đơn vị hạch toán phụ thuộc của DN Nhà nước; DN Nhà nước chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán; DN Nhà nước đã hoàn thành việc giao, bán và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1-7-2007 của thời kỳ DN Nhà nước do các cơ quan chức năng thực hiện điều tra, thanh tra, kiểm tra, truy thu sau thời gian đã chuyển đổi hoặc do không hạch toán vào báo cáo tài chính, quyết toán thuế khi xác định giá trị doanh nghiệp để giao, bán...

Tuy nhiên, các đối tượng này phải đáp ứng một số điều kiện như: Đối với hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn và không thanh toán được nợ thuế hoặc đã thôi không còn kinh doanh (bao gồm cả hộ gia đình, cá nhân kinh doanh không còn ở nơi đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân không còn ở nơi cư trú) và không thanh toán được nợ thuế. Còn với DN Nhà nước đã giải thể phải đảm bảo đồng thời các điều kiện như: Là DN Nhà nước hạch toán độc lập; Đã giải thể theo Quyết định giải thể của UBND tỉnh, thành phố hoặc của Bộ chủ quản trước ngày 1-7-2013.

Đối với nhóm DN cổ phần hóa phải đảm bảo khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa chưa được giảm vốn Nhà nước có tại DN; Kết quả kinh doanh đến thời điểm xác định giá trị DN bị lỗ (đối với trường hợp đề nghị xóa tiền nợ thuế, tiền phạt đến thời điểm xác định giá trị DN); Số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1-7-2007 được xóa tối đa bằng số lỗ luỹ kế đến thời điểm xác định giá trị DN hoặc đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần...

Ngoài ra, với DN Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán phải đảm bảo đồng thời các điều kiện như: Các khoản nợ phải trả (bao gồm cả nợ tiền thuế, tiền phạt) lớn hơn giá trị tài sản của doanh nghiệp hoặc lớn hơn số tiền thu về bán DN; Kết quả kinh doanh đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp giao, bán bị lỗ; Khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chưa đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp để giao, bán; Số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1-7-2007 được xóa tối đa bằng số lỗ luỹ kế đến thời điểm xác định giá trị DN để giao, bán.

Theo Dự thảo, thẩm quyền xóa nợ cho tổ chức, cá nhân, DN sẽ là Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, Bộ Tài chính và UBND tỉnh, thành phố có trách nhiệm kiểm tra xác định đối tượng xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1-7-2007 để xử lý theo thẩm quyền. Hàng năm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp kết quả xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1-7-2007 thuộc thẩm quyền gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31-1 năm sau.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính tổng hợp kết quả xóa nợ tiền thuế, tiền phạt thuộc thẩm quyền và kết quả xóa nợ tiền thuế, tiền phạt của UBND các tỉnh, thành phố theo quy định tại Quyết định này trước ngày 31-3 năm sau và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Quốc hội.

Theo Thu Hằng

thunm

Báo hải quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên