TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DIG: Công ty mẹ lãi quý I chưa bằng một nửa cùng kỳ

27-04-2011 - 11:37 AM | Doanh nghiệp

DIG: Công ty mẹ lãi quý I chưa bằng một nửa cùng kỳ

Doanh thu tài chính trong kỳ của DIG tăng gần bằng 3 lần quý I/2011.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2011 của công ty mẹ.

LNST quý I/2011 của công ty mẹ DIG chưa bằng một nửa cùng kỳ 2010 với 24,36 tỷ đồng.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính đạt 74 tỷ đồng, giảm 45,46% so với cùng kỳ năm 2010. Tỷ trọng chi phí giá vốn trên doanh thu thuần quý I/2011 là 61,79% trong khi cùng kỳ năm 2010 tỷ trọng này chỉ 40,35%. Do đó, Lợi nhuận gộp giảm 65% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong kỳ của DIG tăng gần bằng 3 lần quý I/2011.

Chỉ tiêu Q1/2011 Q1/2010 tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 73.99 135.65 -45.46%
Giá vốn 45.72 54.74
Gía vốn/DT Thuần 61.79% 40.35%
LN gộp 28.27 80.91 -65.06%
DT tài chính 21.24 7.39 187.42%
CP tài chính 1.53 7.13
CP bán hàng 2.36 0
CP Quản lý 12.46 12.35
LN thuần  33.16 68.82
LNTT 32.48 68.76 -52.76%
LNST 24.36 51.57 -52.76%
Minh Thành
 Theo DIG

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên