TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DIG: ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua kế hoạch LNTT 650 tỷ đồng

18-04-2011 - 15:12 PM | Doanh nghiệp

DIG: ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua kế hoạch LNTT 650 tỷ đồng

Năm 2011, DIG đặt kế hoạch 1.600 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tổng lợi nhuận trước thuế 650 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 30%

Ngày 16/4/2011, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011, và thông qua một số chỉ tiêu kinh doanh

Kế hoạch năm 2011

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.600 tỷ đồng, trong đó riêng doanh thu của Công ty mẹ là 1.230 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 650 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng tương đương với kế hoạch lợi nhuận năm 2010, so với thực hiện năm 2010 giảm 13 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 30%

Tổng vốn giải ngân cho đầu tư phát triển năm 2011 là 1.052 tỷ đồng

Kết quả năm 2010

-Tổng Doanh thu: thực hiện 1.113,2 tỷ đồng, đạt 55,66% kế hoạch – 1.300 tỷ đồng; trong đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 898,653 tỷ đồng;

-Tổng vốn giải ngân cho đầu tư phát triển: thực hiện giải ngân đạt 978,806 tỷ đồng, đạt 78,3% kế hoạch - 1.250 tỷ đồng

-Tổng lợi nhuận trước thuế: thực hiện 683,469 tỷ đạt 105,15% kế hoạch 650 tỷ đồng.

-Tổng lợi nhuận sau thuế: thực hiện 513,364 tỷ đạt 103% kế hoạch - 500 tỷ đồng.

Năm 2010, tổng lợi nhuận được phân phối là hơn 709 tỷđồng (Lợi nhuận sau thuế năm 2010 là hơn 513 tỷ đồng).

Đại hội đã thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 45%, cụ thể: Bằng tiền mặt 15%, chia cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng 30% (cổ tức bằng cổ phiếu là 16%, cổ phiếu thưởng là 14%), tổng thực hiện đạt 150% kế hoạch.

Phần còn lại 123,8 tỷ đồng sẽ để dự phòng và bổ sung vào Quỹ Đầu tư Phát triển của Tổng công ty.

Bình An

Theo DIG

thuatvk

Trở lên trên