TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DIH, DHT: Kết quả kinh doanh năm 2012

29-01-2013 - 07:30 AM | Doanh nghiệp

DIH, DHT: Kết quả kinh doanh năm 2012

Lũy kế cả năm 2012, DHT đạt 667,03 tỷ đồng doanh thu, tăng 6% và lợi nhuận sau thuế đạt 14,72 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 2.343 đồng.

Công ty Cổ Phần đầu tư phát triển xâu dựng hội An (DIH) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu quý 4/2012 DIH đạt 101,27 tỷ đồng, tăng nhẹ và lợi nhuận sau thuế đạt 7,76 tỷ đồng, tăng 196%  so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình do chi phí tài chính giảm 99%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và do thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất Tân Thịnh.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 320,06 tỷ đồng, tăng 27% và lợi nhuận sau thuế tương đương so với năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

101.27

99.85

1.42%

320.06

251.99

27.01%

LNTT

10.35

3.71

178.98%

17.01

17.56

-3.13%

LNST

7.76

2.62

196.18%

12.87

12.85

0.16%

Công ty Cổ Phần dược phẩm Hà Tây (DHT) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 140,54 tỷ đồng, giảm 10% và lợi nhuận sau thuế đạt 5,94 tỷ đồng, tăng 32,59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, các khoản chi phí đều giảm so với cùng kỳ năm trước nhất là chi phí tài chính (chủ yếu lãi vay) quý 4/2012 giảm so với cùng kỳ là 3,43 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, DHT đạt 677,03 tỷ đồng doanh thu, tăng 7,4% và lợi nhuận sau thuế đạt 14,72 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 2.343 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

140.54

156.21

-10.03%

677.03

630.09

7.4%

LNTT

7.72

6.03

28.03%

19.41

22.39

-13.31%

LNST

5.94

4.48

32.59%

14.72

16.78

-12.28%

EPS (đồng)

946

714

 

2.343

3.743

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

Trở lên trên