TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DLG: Giải trình nhiều vấn đề trong báo cáo soát xét

30-09-2012 - 18:09 PM | Doanh nghiệp

DLG: Giải trình nhiều vấn đề trong báo cáo soát xét

Báo cáo sau soát xét có nhiều khác biệt so với báo cáo DLG tự lập. Đặc biệt, sau soát xét, lãi sau thuế của CĐ công ty mẹ 6 tháng của DLG chỉ còn 3,08 tỷ đồng, giảm 83,33% so với trước soát xét.

Ngày 27/9/2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) đã giải trình KQKD theo yêu cầu tại công văn của HoSE về số liệu trên báo cáo bán niên hợp nhất có soát xét.

Báo cáo sau soát xét có nhiều khác biệt so với báo cáo DLG tự lập. Đặc biệt, sau soát xét, lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng của DLG chỉ còn 3,08 tỷ đồng, giảm 83,33% so với con số trước soát xét (11,32 tỷ đồng)

Vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm nhất vẫn là nguyên nhân giảm lãi sau soát xét với con số 8,24 tỷ đồng. Giải trình vấn đề này, DLG cho biết có những nguyên nhân như sau :

Một là, số liệu trên BCTC riêng của công ty mẹ và của các công ty con sau soát xét có sự thay đổi so với trước soát xét. Sự thay đổi số liệu chủ yếu do các công ty chưa hạch toán đầy đủ chi phí lãi vay dự trả 24,63 tỷ đồng, lãi dự thu 18,71 tỷ đồng và chưa trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư dài hạn tại công ty mẹ số tiền 4,2 tỷ đồng. Điều chỉnh theo những sự thay đổi này, lãi sau thuế  giảm 9,16 tỷ đồng.

Hai là, các bút toán điều chỉnh hợp nhất chưa soát xét có sự nhầm lẫn và hạch toán chưa đầy đủ. Nguyên nhân được DLG cho biết công ty thay đổi nhân viên kế toán theo dõi và lập BCTC hợp nhất, nhân viên này thiếu kinh nghiệm nên đã có những sai sót nói trên.

Công ty đã loại trừ sai và thiếu bút toán liên quan đến hàng hóa xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang trong nội bộ tập đoàn. Sau khi điều chỉnh đúng các chỉ tiêu này, doanh thu tăng 3,37 tỷ đồng và giá vốn giảm 2,5 tỷ đồng. Việc điểu chỉnh các bút toán liên quan đến việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn làm tăng khoản mục chi phí tài chính 2,42 tỷ đồng.

HoSE đồng thời yêu cầu DLG giải trình nguyên nhân công ty hợp nhất/không hợp nhất các công ty con. Trong đó có công ty con là công ty CP Điện Đức Long Tà Nung Đà Lạt. DLG cho biết công ty con này chưa đi vào hoạt động và đã giải thể vào tháng 4/2012, do đó DLG không hợp nhất Điện Đức Long. Điện Đức Long giải thể tháng 4/2012, nhưng DLG vẫn không công bố thông tin. Về vấn đề này, DLG cam kết sẽ thực hiện đúng quy định trong những lần sau.

Về các khoản vay cá nhân ngắn và dài hạn trị giá lần lượt 3,5 tỷ đồng và 32,5 tỷ đồng, DLG cam kết các cá nân này không có bất kỳ mối quan hệ nào liên quan đến các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, BKS và các cán bộ quản lý. Đây chỉ là các cá nhân có quan hệ trong kinh doanh, trong kỳ chưa thanh toán dứt điểm công nợ nên chuyển sang cho vay.

Biên bản giải trình của DLG

Minh Thư

thunm

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên