TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DLG (mẹ): Năm 2012 lãi 5,7 tỷ đồng, giảm 79% năm 2011

30-01-2013 - 12:17 PM | Doanh nghiệp

DLG (mẹ): Năm 2012 lãi 5,7 tỷ đồng, giảm 79% năm 2011

Chi phí tài chính của DLG quý 4/2012 lên tới 34,7 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2011, cả năm chi phí tài chính gần 102 tỷ đồng, tăng 57% năm 2011.

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2012 của công ty mẹ. Theo đó, lợi nhuận quý 4 và cả năm 2012 của DLG đều giảm mạnh so với cùng kỳ 2011 do doanh thu giảm trong khi chi phí tài chính tăng mạnh.

Cụ thể, doanh thu bán hàng của DLG quý 4/2012 đạt gần 151 tỷ đồng, giảm 48% cùng kỳ 2011, trong khi cả năm doanh thu bán hàng đạt hơn 605 tỷ đồng, giảm 25% năm 2011.

Doanh thu tài chính quý 4/2012 đạt 15,37 tỷ đồng, tăng 26% cùng kỳ 2011, cả năm đạt 63,5 tỷ đồng, tăng 46% năm 2011.

Trong khi đó, chi phí tài chính của DLG quý 4/2012 lên tới 34,7 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2011, cả năm chi phí tài chính gần 102 tỷ đồng, tăng 57% năm 2011.

Vì chi phí tài chính tăng mạnh khiến LNTT quý 4/2012 của DLG đạt hơn 660 triệu đồng, giảm 80% cùng kỳ 2011, cả năm lãi 6,4 tỷ đồng, giảm 79% năm 2011.

LNST quý 4/2012 của DLG-mẹ đạt 617 triệu đồng, giảm 78% cùng kỳ 2011, cả năm đạt 5,73 tỷ đồng, giảm 79% năm 2011.

DLG mẹ Quý IV Lũy kế
2012
2011
2012 2011
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 150.83 290.35 -48% 605.14 809.38 -25%
Giá vốn hàng bán 125.96 284.15 -56% 542.63 735.34 -26%
Doanh thu hoạt động tài chính 15.37 12.21 26% 63.56 43.44 46%
Chi phí tài chính 34.73 10.34 236% 101.68 64.96 57%
Trong đó: Chi phí lãi vay 33.05 10.30 221% 94.30 57.09 65%
Chi phí bán hàng -0.02 0.38 -105% 2.18 1.65 32%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.86 4.49 8% 16.07 16.10 0%
LNTT 0.66 3.30 -80% 6.40 30.08 -79%
LNST 0.62 2.79 -78% 5.73 26.89 -79%

Vay nợ ngắn hạn trả lãi của công ty đã tăng 187,7 tỷ đồng trong năm, lên 555 tỷ cuối năm, vay nợ dài hạn 363 tỷ, tăng 40 tỷ so với đầu năm.

Các khoản phải thu chiếm hơn 50% tài sản ngắn hạn, đạt hơn 519 tỷ đồng, hàng tồn kho 308 tỷ đồng, tăng 35 tỷ so với đầu năm, trong khi tiền mặt của công ty chỉ còn lại gần 4 tỷ đồng.

Báo cáo DLG

Hoàng Ly

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên