TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DMC: Xin ý kiến cổ đông cho NĐT chiến lược mua vượt 35% cổ phần

01-08-2011 - 13:12 PM | Doanh nghiệp

DMC: Xin ý kiến cổ đông cho NĐT chiến lược mua vượt 35% cổ phần

Đồng thời, Domesco xin ý kiến cổ đông cho nhà đầu tư chiến lược không phải thực hiện chào mua công khai.

CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/8 để xin ý kiến về việc cho phép nhà đầu tư chiến lược mua vượt 35% cổ phần DMC nhưng không thực hiện chào mua công khai.

Đồng thời bầu bổ sung HĐQT lên tối đa 7 thành viên và Ban kiểm soát tăng lên 4 thành viên.

ĐHCĐ dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8.

Theo quy định hiện hành, cổ đông nắm giữ dưới 25% cổ phần của công ty đại chúng muốn tăng tỷ lệ sở hữu lên trên mức này phải thực hiện chào mua công khai trừ khi được ĐHCĐ thông qua.

Cổ đông nắm giữ trên 25% mà muốn tăng tỷ lệ sở hữu lên các mức 51%, 65% và 75% cũng phải thực hiện chào mua công khai.
 
Quốc Thắng
Theo HoSE

duchai

Trở lên trên