TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DNM: 26/4 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

16-04-2011 - 07:00 AM | Doanh nghiệp

DNM: 26/4 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện trả cổ tức: 16/05/2011.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức đăng ký: Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/4/2011

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2011

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2011.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Xí nghiệp Sản xuất Bông băng gạc Hòa Cường, 464/4 Núi Thành, Đà Nẵng

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;

+ Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

+ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 và kế hoạch phân phối năm 2011;

+ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2011;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;

+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

+ Và các vấn đề khác có liên quan.

2. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 16/05/2011

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng.

Lộc Anh

Theo VSD

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên