TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Doanh nghiệp giữa hai “đòn” lạm phát và giảm phát

27-10-2008 - 07:23 AM | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp giữa hai “đòn” lạm phát và giảm phát

Lạm phát và giảm phát ở mức cao đều tác động rất xấu đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.

Vn đ lm phát Vit Nam (VN) chưa được gii quyết xong, gn đây đã xut hin các tín hiu gim phát. Điu đáng quan tâm là trong c hai trng thái nói trên, các DN đu hết sc khó khăn trong hot đng sn xut kinh doanh.

 

Tuy là hai chiu hướng trái ngược nhau ch mc giá chung ca nn kinh tế tăng hoc gim liên tc nhưng đim chung ca lm phát và gim phát mc cao là dn ti suy thoái, trit tiêu tăng trưởng, thm chí gây đ v cho nn kinh tế.

 

Theo các chuyên gia, VN đang xut hin các tín hiu gim phát. Không ch các doanh nghip làm hàng xut khu b nh hưởng do kinh tế thế gii suy gim, người tiêu dùng tht cht chi tiêu, mà ngay th trường ni đa, sc mua đã có chiu hướng gim sút.

 

Ông Vũ Vinh Phú – Ch tch Hip hi Siêu th Hà Ni nhn xét, người dân đang tp trung chi tiêu cho ăn ung nhiu hơn. Th hin t trng doanh thu nhóm hàng ăn ung và dch v ăn ung tăng dn, t 42% thi đim tháng 1/2007, đã đt 68% vào tháng 9/2008. Ngược li, doanh thu các nhóm hàng khác gim t 58% tháng 1/2007 xung còn 32% trong tháng 9/2008.

 

Doanh thu bán l và dch v t mc tăng trưởng 11,29% hi tháng 2/2008 đã gim dn, đến tháng 9/2008 ch tăng 1,67% (con s trên đã loi tr yếu t giá).

 

Ngoài ra, ông Vũ Duy Thái – Ch tch Hip hi Công thương Hà Ni còn cho biết, giá tr sn xut công nghip toàn ngành 9 tháng đu năm tuy đt gn trên 490.000 t đng, tăng 16% nhưng giá tr tăng thêm ch khong 7,5%, thp hơn nhiu so vi mc 10,5% cùng kỳ năm 2007.

 

Tng Thư ký Hip hi Thép VN, ông Đinh Huy Tám cũng t ra hết sc lo ngi khi nn kinh tế phát trin chm li, lượng thép xây dng tiêu th gn đây đã gim 2/3, tc ch còn khong 100.000 tn/tháng so vi mc 330.000 tn/tháng trước đó.

 

Ông Tám phn ánh, hu hết doanh nghip lĩnh vc này đang phi kim chế sn xut, trong đó, mt s đã dng sn xut. Nếu tình hình không được ci thin sm, mt lot doanh nghip trong ngành thép phá sn là điu không loi tr.

 

Doanh nghip vin thông chiếm th phn ln v cung cp dch v vin thông di đng vi giá c cnh tranh là Tng Công ty Vin thông Quân đi (Viettel) cũng cho rng, lo lng ln nht ca doanh nghip lúc này là nhu cu tiêu dùng di đng ca khách hàng thay đi dn ti tc đ phát trin thuê bao và doanh thu ca đơn v st gim.

 

Trưởng ban Chính sách kinh tế vĩ mô, Vin Nghiên cu Qun lý Kinh tế Trung ương, ông Nguyn Đình Cung cũng nhn đnh, các vn đ ca nn kinh tế trong nước t đu năm đến nay đã có nhng chuyn biến khác nhau.

 

Trước đây lm phát cao, toàn b chi phí đu vào cao thì nay, khi khó khăn ca lm phát vn chưa gii quyết được hết, các doanh nghip li b chng thêm khó khăn ca gim phát. Giá bán các sn phm, dch v đã gim cũng không nâng được sc mua; sn xut kinh doanh ca doanh nghip đình tr.

 

Hai “đòn” này vi các doanh nghip hin nay, theo ông Cung nếu chính sách vĩ mô vn tiếp tc đt ưu tiên cho kim chế lm phát, duy trì tc tht cht tín dng và lãi sut s khiến khi sn xut không th có tăng trưởng. Do đó, “n đnh kinh tế vĩ mô là đúng nhưng không nên đ ưu tiên cho chng lm phát na” – ông Cung nêu ý kiến.

 

Theo Nguyn Nga
Vietnamnet

khanhhoa

Trở lên trên