TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DPM: LNST quý 1 đạt 394,2 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ

29-04-2010 - 09:18 AM | Doanh nghiệp

DPM: LNST quý 1 đạt 394,2 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ

So với kế hoạch năm, DPM đã hoàn thành 25,4% kế hoạch doanh thu và 39,2% kế hoạch lợi nhuận.

Trong 3 tháng đầu năm nay, theo báo cáo tài chính hợp nhất, Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí (DPM) đạt 1433,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 515 tỷ đồng, tương ứng giảm 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng giảm 553,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 38,1% làm cho lợi nhuận gộp tăng 38,2 tỷ đồng lên 535,4 tỷ.

Biên lợi nhuận gộp qua đó tăng mạnh từ 25,5% lên 37,3%.

Hoạt động tài chính đóng góp xấp xỉ 56 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 51,2 tỷ so với quý 1/2009. Trong đó, doanh thu tài chính tăng 39,4 tỷ còn chi phí giảm 11,8 tỷ.

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý là 141,2 tỷ đồng, tăng 12,4 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 451,2 tỷ đồng, tăng 74,7 tỷ, tương ứng tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ suất LNTT/doanh thu thuần đạt 31,5%, cùng kỳ năm trước là 19,3%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 394,8 tỷ đồng, tăng 17,3%. Phần lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 394,2 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 1.040 đồng.

Năm 2010, DPM đặt mục tiêu đạt 5.646 tỷ đồng doanh thu và 1.007 tỷ đồng LNST. So với kế hoạch, công ty đã hoàn thành 25,4% kế hoạch doanh thu và 39,2% kế hoạch lợi nhuận.

Năm 2009, theo kết quả kiểm toán, DPM đạt 6.630 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.351 tỷ đồng LNST.

Về kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2010 thấp hơn so với 2009, theo đại diện của DPM, lợi nhuận tập trung vào quý I và quý IV. Năm 2010 là năm nắng nóng sông cạn, giá phân bón đang xuống, quý III là quý khó khăn nhất trong năm.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng)
10Q1
09Q1
Doanh thu thuần
1433.6
1949.0
Giá vốn hàng bán
898.2
1451.8
Lợi nhuận gộp
535.4
497.2
Doanh thu tài chính
63.9
24.5
Chi phí tài chính
8.0
19.8
+ Chi phí lãi vay
0.3
0.8
Lợi nhuận thuần HĐKD
450.1
373.1
LNTT
451.2
376.6
LNST
394.8
336.3
LNST Cổ đông cty mẹ
394.2
336.0
EPS (đồng)
1040
886
LNG/Doanh thu
37.3%
25.5%
LNTT/Doanh thu
31.5%
19.3%
Kết quả kinh doanh của DPM
 
K.A.L
Theo DPM

duchai

Trở lên trên